29 maj 2018

Skärp fiskekontrollen med kameraövervakning

När Världsnaturfonden nyligen presenterade sin uppdaterade fiskeguide kom mycket att handla om situationen i Östersjön. Bara tre av tretton arter får nämligen grönt ljus i årets upplaga. Bestånden för torsken, laxen, piggvaren och gäddan bedöms alla som försämrade. Det är givetvis tråkiga nyheter för såväl konsumenter som fiskare och industrin.

Av: Åsa Domeij, hållbarhetschef

Om det ska vara möjligt att äta lokalt fångad fisk i framtiden behöver utsläppen och växtnäringsläckage till Östersjön minska. Någon annan långsiktig lösning finns inte. Alternativet är övergödning med algblomning och krympande fiskebestånd som följd fortsätter. För att kurera Östersjön krävs samarbete över gränserna och att de internationella mål som redan beslutats om uppnås. Här vilar ett tungt ansvar på politiker och beslutsfattare.

I samband med presentationen av fiskeguiden diskuterades problemet med utkast. Att oönskade fiskar fångas för att sedan kastas tillbaka direkt från båtarna är ett stort problem inom hela EU. BalticSea2020 uppger att ungefär tio procent av den fisk som fångas i Östersjön slängs tillbaka. System med bevakningskameror har testats i flera länder för att filma fångster som tas upp av fiskebåtar. Kameror som filmar själva hanteringen av fångsten har använts för att säkerställa att rapporteringen sker på ett korrekt sätt. Det handlar med andra ord inte om att bevaka de personer som hanterar fångsten utan att säkerställa att inte oönskad fisk i onödan kastas tillbaka i vattnet.

Frågan om kameraövervakning på fiskebåtar togs upp under Världsnaturfondens möte. Alla politiker var inte för förslaget eftersom det skulle kunna inskränka fiskarnas integritet. Det är ett märkligt argument. Redan idag används kameraövervakning på flera svenska arbetsplatser, till exempel i dagligvarubutiker. Och varför är det okej att butiksmedarbetare fångas på film men inte de som arbetar med fiske på haven? För att fisken ska ha chans att återhämta sig behöver kontrollen av fångsterna skärpas. Då krävs det att politikerna vågar fatta obekvämt beslut. Att införa övervakning mot utkast är ett sådant.

Klimat