3 juli 2018

Vi behöver en hållbar livsmedelsstrategi

2016 presenterade vi på Axfood ett inspel i form av en rapport till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige. Totalt omfattade den 69 konkreta förslag för både näringsliv och beslutsfattare. Senare samma år presenterade regeringen sin livsmedelsstrategi som tyvärr lämnade mycket att önska. Därför är det viktigt att fortsätta att driva frågan.

Av: Åsa Domeij, hållbarhetschef

Många positiva beslut och initiativ har givetvis tagits och genomförts – inte minst bildandet av Livsmedelsarenan som samverkar kring många viktiga livsmedelsfrågor. 

Men – mycket arbete återstår. Det behövs ett halveringsmål för matsvinn, fiskerikontrollen måste skärpas och produktionen av ekologiska varor behöver öka. För att bara nämna några exempel. Därför har vi nu tagit fram en tredje versionen av rapporten Mat 2030 med inspiration och uppmaningar till såväl politiker och näringsliv som konsumenter.

Svenska mervärden inom miljö och djurvälfärd är fortsatt viktiga. Det är därför positivt att vi får mer gehör för de här frågorna idag än när vi började driva dem. Det gör att det finns goda förutsättning för att på sikt få en mer hållbar livsmedelsstrategi. Satsningar inom miljö, djuromsorg, förädling och innovation behövs för att stärka den svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraften. Frågan är mer aktuell än någonsin.

Läs Mat 2030 – 3.0 här 

Vegetariskt

Ekologiskt

Svenskt

Klimat

Matsvinn