26 november 2019

Vi måste satsa på ett mer hållbart fiske

Många av världens fiskebestånd är överutnyttjade. Till det kommer miljögifter, övergödning, klimatförändringar och växande befolkningar. Om fisken ska kunna fortsätta att vara en del av vardagsmaten även i framtiden måste vi få till en förändring. Det behövs både åtgärder som begränsar och skyddar fisket, men också satsningar framåt som utvecklar fisket.

Av: Åsa Domeij

Vi måste tänka nytt för att få till en långsiktig förändring. Att beståndsbedöma insjöfisk, äta en större mångfald av fisksorter och satsa på landbaserad odling av fisk är tre möjliga vägar framåt som jag tror mycket på.

Det kan finnas en hel del bestånd i svenska insjöar som skulle kunna vara lämpliga för fiske. Jag tycker därför att Havs- och vattenmyndigheten bör få i uppdrag att beståndsbedöma insjöfisk och ta reda på var hållbart fiske kan bedrivas. Det skulle kunna skapa nya förutsättningar för lokala fiskare och skapa jobbtillfällen på landsbygden. Det skulle även möjliggöra försäljning av mer fisk från insjöar i handeln, inte minst lokalt.

Vi behöver en större mångfald av fisk på våra tallrikar. Efterfrågan på framför allt lax och torsk är idag enorm i Sverige. Det skapar ett onödigt högt tryck på dessa arter. Genom att äta fler olika sorters fisk underlättas utvecklingen mot en mer hållbar konsumtion med minskade risker. Därför har vi på Axfood lanserat två olika frysta alternativ – MSC-märkt Stillahavskummel och sydlig blåvitling från hållbara bestånd under vårt eget varumärke Garant.

För att fisken ska räcka till måste det till fler satsningar på mer hållbart vattenbruk. En av de stora utmaningarna är hållbart foder. Axfood deltar därför i ett projekt där Axfoundation tar fram ett mer hållbart fiskfoder. Fiskarna matas med insekter som fötts upp på matsvinn av bröd och grönsaksrester.

På Aktuell Hållbarhet skriver jag och Axfoods vd och koncernchef om utmaningarna med ett hållbart fiske och vad som krävs för att även nästa generation ska få möjlighet att äta fisk som en del av sin vardagsmat. Läs gärna hela debattartikeln här!

Åsa 

P.S. Du kan prenumerera på alla blogginlägg här (scrolla längst ned på sidan). D.S.

Foodtech

Klimat