7 februari 2020

Ekologiskt har framtiden för sig

I höstas frågade vi på Axfood över tusen konsumenter om vilka hållbarhetsfrågor de prioriterar mest. I topp kom tydligt ursprung följt av god djurhållning och minskad användning av kemikalier. Med andra ord full pott för några av de mest utmärkande ekologiska mervärdena. Samtidigt hamnade ekologiskt och klimat en bit längre ned på listan. Så såg resultatet ut även när vi gjorde undersökningen för fyra år sedan, med undantag av att djuromsorg nu prioriteras högre.

Av: Åsa Domeij

Det går inte att ta för givet att dagens konsumenter känner till vilka fördelar som ekologiska livsmedel har i jämförelse med icke-ekologiska. Inte minst när vi översköljs av en mängd hållbarhetsbudskap och -märkningar. Här behöver konsumenterna hjälp.

Nackdelarna med produktionsmetoderna inom det icke-ekologiska jordbruket debatterades livligt tidigare, inte minst på 1970- och 80-talen. Då fanns det en stark kritik mot att jordbrukspolitiken inte tog tillräcklig miljöhänsyn och att djuren inte hade det bra. Idag är debatten desto tystare. Kanske är det dags för eko- och miljörörelsen att lite oftare ta fajten och argumentera för minskad kemikalieanvändning, god djurvälfärd och regenerativt jordbruk (växtföljder med mycket vall)?

Att hållbarhetsdebatten idag fokuserar mycket på klimatfrågan är förståeligt - och viktigt. Men den gynnar knappast det ekologiska eftersom många konsumenter främst vill minska sina utsläpp och inte ser de ekologiska varorna som lösningen på sin klimatkamp.

Allt eftersom debatten mognar kommer den sannolikt att breddas och i större omfattning inkludera miljöfrågor som biologisk mångfald, djurvälfärd, kemikalieanvändning och övergödning. Det lär gynna de ekologiska varorna i butikshyllan. Att KRAV är särskilt starkt när det gäller djurvälfärd och regenerativt jordbruk är därför en stor möjlighet. Därför ser jag förra årets stagnerande försäljningsandel av ekologiskt snarare som ett tillfälligt hack i kurvan än ett bestående trendbrott. Ekologiskt har framtiden för sig.

Åsa 

P.S. Du kan prenumerera på alla blogginlägg här (scrolla längst ned på sidan). D.S.