Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Satsa på soldriven produktion av livsmedel

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 3 augusti 2009

Mitt i semesterns nyhetstorka dök den gamla debatten om ekologiskt kontra konventionellt jordbruk upp igen.

Mitt i semesterns nyhetstorka dök den gamla debatten om ekologiskt kontra konventionellt jordbruk upp igen.

Ett par forskare som inte gillar ekolantbruk passade på att ta upp den diskussion som pågått till och från sedan 70-talet och forskare med andra åsikter går förstås in och svarar. Argumenten är också ungefär desamma som för några decennier sedan. De som är kritiska mot ekologiskt jordbruk menar att skördarna är för låga och att det inte är så farligt med bekämpningsmedlen. Om man ska försörja en växande befolkning menar de att hög produktion per hektar måste prioriteras.

Hur är det då med bekämpningsmedlen? Är det några problem? Det är vanligt med rester av bekämpningsmedel i grönsaker och man vet inte hur farligt det är att få i sig. Den som inte vill köpa ekologiskt kan köpa svenska grönsaker eftersom problemen är större i importerade grönsaker. När det gäller kaffe och bananer skulle jag inte vilja köpa konventionellt odlade eftersom riskerna för de som jobbar i odlingarna är för stora. Det är fattiga människor i andra delar av världen som inte så enkelt byter jobb även om de inser att arbetsmiljön är skadlig.

Men kan ekologiskt lantbruk klara av att försörja en växande befolkning? Svaret är nej men svaret är nej också för konventionellt jordbruk. Det konventionella jordbruket behöver lösa problemen med beroendet av fossila bränslen och de problem som finns med bekämpningsmedel. Inom det ekologiska jordbruket behöver man höja skördarna och avveckla det beroende av fossila bränslen som man har kvar.

En stor det av det kväve som tillförs jordbrukssystemen idag förloras och orsakar miljöproblem. Dagens höga tillförsel av kväve är svår att kombinera med låga förluster. Men varför inte tillföra konstkväve i lägre givor men använda konstkväve som är tillverkad med hjälp av biobränsle istället för fossilgas?

Målsättningen bör vara ett helt soldrivet jordbruk utan fossila bränslen och farliga kemikalier, med en hög avkastning med ett minimalt läckage av växtnäring.

Kategorier: Ekologiskt Svenskt
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.