Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Avfallspåsar från Kina

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 28 september 2010

Axfood gör egna revisioner hos tillverkare av produkter som säljs i butikerna. Det går till så att en professionell revisor genomför revisionen, men att någon från vår inköpsavdelning också deltar. Det är värdefullt att de som jobbar med inköpen själva lär sig mer om hur tillverkningen går till. Den direkta dialogen med leverantören är viktig.

Axfood gör egna revisioner hos tillverkare av produkter som säljs i butikerna. Det går till så att en professionell revisor genomför revisionen, men att någon från vår inköpsavdelning också deltar. Det är värdefullt att de som jobbar med inköpen själva lär sig mer om hur tillverkningen går till. Den direkta dialogen med leverantören är viktig.

Lena Landén, som jobbar med inköpsfrågor och sociala revisioner, kom nyligen hem från en resa till Kina. Där hade hon bland annat besökt fabriken som tillverkar Eldorado och Fixa avfallspåsar. Hon har skrivit en första minirapport från resan. Den fullständiga revisionsrapporten har inte kommit än. Men jag tänkte berätta lite ur hennes rapport eftersom den illustrerar på ett intressant sätt vad man kan stöta på i Kina.

På fabriken fanns det både positiva och negativa saker. Det som var bra var att det inte förekom barnarbete, diskriminering och tvångsarbete. Lönerna låg också långt över minimilön. Arbetslokalerna var trevliga och prydliga. Arbetet var inte stressigt utan tempot var lugnt. En positiv sak var också att de som arbetade där var från trakten. Annars är det vanligt att i Kina att man bor i trånga logement i en helt annan del av Kina än där man har sin familj. Fabriksägaren hade också en positiv attityd mot de anställda.

Men det fanns också allvarliga brister som måste åtgärdas. I Kina är det ofta en hel del som gäller arbetsmiljö och arbetstider som behöver rättas till. Så var det även här. Det handlade t ex om blockerade nödutgångar, maskiner med rörliga delar utan skydd och elanslutningar som inte var korrekta. Arbetstiden var alldeles för lång för att det skulle vara förenligt med vår uppförandekod. Problemet med den långa arbetstiden diskuterades under revisionen och en lösning skulle kunna vara att gå över till treskift. Det hade faktiskt diskuterats tidigare på fabriken men de flesta arbetare hade inställningen att de hellre slutade än att behöva jobba mindre. Ibland kan det vara svårt att kontrollera arbetstiderna vid revisioner i Kina just för att det kan vara så att både arbetsgivare och arbetstagare vill att arbetstiderna ska vara långa.

I nästa steg kommer Axfood och fabriksägaren att göra en åtgärdsplan som följs upp under nästa år med ett nytt besök på plats. Fabriksägaren har en positiv attityd till att göra förbättringar och då kan Axfood fortsätta samarbetet med leverantören. Det kan faktiskt vara så att en leverantör med bättre arbetsvillkor ändå kan vara en sämre leverantör om det saknas förändringsvilja. En leverantör med stor förändringsvilja kan vara intressant att fortsätta handla från, även om det finns mycket anmärkningar. Ett viktigt syfte med att arbeta med revisioner är förstås att göra uppföljningar och påverka så att det blir verkliga förbättringar för dem som jobbar i produktionen.

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.