Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods hållbarhetsresa

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 19 april 2010

Imorgon deltar Axfood på Sustainability Day på Cirkus i Stockholm. Tillsammans med kedjorna Hemköp och Willys presenterar Axfood sitt hållbarhetsarbete.

Imorgon deltar Axfood på Sustainability Day på Cirkus i Stockholm. Tillsammans med kedjorna Hemköp och Willys presenterar Axfood sitt hållbarhetsarbete.

I samband med det kommer vi också att lansera vårt nya hållbarhetsprogram som tar upp både miljöfrågor, sociala frågor och djurskydd.

Det är jätteviktigt för Axfood som säljer mat att jobba med hållbarhetsfrågorna. En stor del av samhällets miljöpåverkan kommer just från maten. Det kanske inte är så konstigt egentligen eftersom en stor del av konsumtionen är just konsumtion av mat. Den största delen av miljöpåverkan från maten uppkommer redan i början av produktionen, hos mjölkbonden eller på risfältet. Det är också den delen som är svårast för Axfood som företag att påverka. Det vi försöker göra är att stegvis förbättra vårt hållbarhetsarbete under åren som kommer. Givetvis vill vi påverka hela livsmedelskedjan men det som ligger nåra vår direkta verksamhet är lättast att göra något åt.

Det ligger många utmaningar i ett långsiktigt och seriöst hållbarhetsarbete. Axfood har fler än 200 arbetsplatser, flera tusen anställda och dessutom massor av olika slags varor. Mångfalden i varuutbudet och den geografiska spridningen på verksamheten gör uppgiften betydligt svårare än om det hade handlat om en arbetsplats och ett fåtal varor. En grundläggande del är förstås att få fart på internutbildningen inom hållbarhetsområdet. Kunskap både skapar engagemang och trygghet när det gäller att möta kundernas frågor.

En annan utmaning ligger i kompromissen mot kundernas önskemål. Ett stort intresse från kunderna gör det möjligt att gå snabbare fram. Om många kunder är intresserade av att köpa KRAV-märkt kött så kan vi förstås ha ett högre mål för försäljningen av ekokött. På samma sätt är det förstås med andra varor med hållbarhetsprofil. Arbetet med hållbarhetsfrågorna kommer hela tiden vara en växelverkan mellan butikerna och kunderna. Butikerna påverkar kunderna genom profil och utbud men kunderna påverkar också butikerna.

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.