Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Ekologisk odling förbättrar den konventionella odlingen

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 25 februari 2010

Under resan i Costa Rica förra veckan ville vi dels ta reda på mer om förhållandena för bananarbetarna och dels ta reda på mer om miljöpåverkan från odlingarna. Förutom bananplantager besökte vi också en plantage för ananas.

Under resan i Costa Rica förra veckan ville vi dels ta reda på mer om förhållandena för bananarbetarna och dels ta reda på mer om miljöpåverkan från odlingarna. Förutom bananplantager besökte vi också en plantage för ananas.

I en tropisk miljö är både bananer och ananas svåra att odla utan bekämpningsmedel. I Costa Rica regnar det 4000-5000 mm per år vilket gör att man bekämpar mycket mot svampsjukdomen Sigatoka negra. Därför finns det inte så mycket ekologisk odling av bananer i Costa Rica. Ekologiska bananer kommer ofta från Dominikanska Republiken där klimatet är torrare. I den ekologiska odlingen får man också lägga ned mer manuellt arbete på att ta bort svampskadade blad. I den konventionella odlingen behövs det ca en bananarbetare per hektar medan den ekologiska odlingen kräver dubbelt så mycket arbetskraft.

Även om den kemiska bekämpningen är hög på både banan- och ananasplantager har det skett en del förbättringar. Dole har slutat använda Paraquat i sina odlingar sedan man fått tillstånd av jordbruksdepartementet i Costa Rica att istället gå över till en mekanisk metod i kombination med användning av mikroorganismer som gör att grönmassa bryts ned snabbare.

När det gäller svampbekämpning gör man det när det finns behov. Men det är vanligt att man behöver flygspruta så ofta som varje vecka i Costa Rica pga det fuktiga klimatet, trots att man också jobbar manuellt med att ta bort skadade blad. Det blir många gånger per år eftersom bananer odlas året runt. Ett viktigt framsteg är att man styr besprutningen med hjälp av GPS, vilket gör att det är liten risk att någon arbetare av misstag befinner sig i en zon där man bekämpar. Innan man introducerade den tekniken var det arbetare som gick med en flagga i fälten för att styra planen och det kunde hända att man missade pga att man inte såg flaggan.

När det gäller gödsling av bananplantager har man börja använda mer svårlöslig kvävegödsel. Gödsel appliceras vid varje planta några gånger per år. Genom den förbättrade tekniken har man kunnat minska kvävegödslingen. Man har också börja använda mer kompost och testar också en del kvävefixerande grödor.

Inom ananasproduktionen har man ofta stora problem med jorderosion. Genom förbättrad markvård som inneburit en långsammare avrinning av vatten hade man på Doles konventionella odlingar kommit ned till jordförluster på 2 ton per ha och år. På den ekologiska ananasodlingen hade man i stort sett ingen erosion alls.

En sak som jag tyckte var intressant är att den ekologiska odlingen av bananer och ananas var viktig för att utveckla teknik som sedan kunde förbättra den konventionella odlingen. För mig blev det ytterligare ett viktigt skäl till att fortsätta köpa ekologiska bananer!

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.