Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Klimatarbete lönsamt

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 2 juni 2010

Axfood är med i klimatnätverket BLICC. Det är ett nätverk för företagen som vill stötta varandra när det gäller att minska sin klimatpåverkan.

Axfood är med i klimatnätverket BLICC. Det är ett nätverk för företagen som vill stötta varandra när det gäller att minska sin klimatpåverkan.

Utgångspunkten för BLICC företagen är att klimatarbete lönar sig och att det är en del i en miljödriven utveckling av affärerna. Vissa saker går det att tydligt räkna på som till exempel lönsamheten i investeringar för att minska energiförbrukningen. Men det finns ju också värden som det inte är lika enkelt att bedöma lönsamheten på. Dit hör hur företagens varumärken uppfattas. Är det intressant för kunder och företagens omvärld i övrigt att företagen tar klimatfrågan på allvar?

BLICC har beställt en SIFO-undersökning där man ställt frågor om attityder till företagens klimatarbete. En fråga som ställdes var om man var beredd att betala mer för en vara om man visste att den hade fördelar ur klimatsynpunkt. På den frågan svarade faktiskt 77 procent att man var villig att betala mer. Visserligen kan man invända att det alltid är fler som säger att man vill betala mer än som verkligen gör det, men trots det är det en anmärkningsvärt hög siffra. Dessutom uppgav 55 procent att man valt bort en vara för att den var dålig ur klimatsynpunkt. För företag är det givetvis viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. 54 procent svarade att det var viktigt eller ganska viktigt att det företag de sökte jobb på hade ett bra klimatarbete.

Resultatet i SIFO-undersökningen är intressant för de företag som vill göra bedömningar av lönsamheten i sitt klimatarbete utöver de minskade kostnader som man kan räkna på. Självklart ligger det stora ekonomiska värden i att vara attraktiv för kunder och att vara en eftertraktad arbetsgivare.

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.