Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Vad är en klimatsmart förpackning?

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 8 juli 2010

Almedalsveckan är ett verkligen ett myller av folk. Jag undrar om det någonsin varit så många politiskt intresserade på plats under veckan? Utbudet av seminarier och andra evenemang är enormt.

Almedalsveckan är ett verkligen ett myller av folk. Jag undrar om det någonsin varit så många politiskt intresserade på plats under veckan? Utbudet av seminarier och andra evenemang är enormt.

Ett av de seminarier som jag deltog i handlade om vilka förpackningar för livsmedel man ska satsa på som klimatmedvetet företag. Organisatörer var Tetrapak och Skogsindustrierna. Bra klimategenskaper som diskuterades var bra möjligheter att materialåtervinna, lätta att källsortera (ej besvärliga blandmaterial), skydda produkten, lätt att tömma, lätt att transportera och förnyelsebart. Det är alltså en massa aspekter att ta hänsyn till bara när det gäller klimategenskaper. Och dessutom tillkommer alla andra krav på en förpackning, t ex att den ska vara säljande!

Den förbättrade kunskapen om livscykelanalyser av mat har inneburit att egenskaper som att skydda produkten och undvika spill som orsakas av att förpackningen går sönder eller är svår att tömma blivit högre värderade. När produkten är färdig i butik har ju så mycket resurser satsats i hela produktionskedjan från bonden till butiken. Förluster i slutet av kedjan är därför väldigt kostsamma i ett miljöperspektiv.

Frågan om blandmaterial är inte helt lätt. Det blir allt vanligare att mejeriförpackningar innehåller plastdetaljer (bl a skruvkorkar) vilket försvårar materialåtervinning och det går åt fossil råvara (olja) för att tillverka plasten. På seminariet fick vi veta att Tetrapak skulle börja pröva att använda plaster tillverkade från biologisk råvara. Det tycker jag är ett steg i rätt riktning. Råvara från skogsbruket kan givetvis användas för att få fram helt andra material än papper. Det vore väldigt intressant om all plast som används i livsmedelssektorn så småningom kunde göras av förnyelsebar råvara istället för olja.

Men än är vi inte där och vi får jobba på med att se till att den plast vi har i butikerna går till materialåtervinning och inte till förbränning. En bra egenskap hos plast är att den går att återvinna många gånger. När vi har kommit så långt att plasten kommer från bioråvara kommer återvinningen fortfarande att vara lika viktig. En värld med en växande befolkning kommer alltid att kräva god hushållning.

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.