Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Dags att underlätta för biogasproduktion!

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 7 juli 2011

Återvinningsindustrierna ordnade ett seminarium under Almedalsveckan som handlade om hur man kan öka återvinningen. Jag deltog i panelen från Axfoods sida för att berätta hur dagligvaruhandeln kan bidra till att resurser tas tillvara istället för att bli avfall.

Återvinningsindustrierna ordnade ett seminarium under Almedalsveckan som handlade om hur man kan öka återvinningen. Jag deltog i panelen från Axfoods sida för att berätta hur dagligvaruhandeln kan bidra till att resurser tas tillvara istället för att bli avfall.

Axfood blev i våras klar med en långgående källsortering i våra egenägda butiker i kedjorna Willys, Hemköp och Axfood Snabbgross. Vi sorterar material i många fraktioner och har byggt ett webbaserat system där entreprenörerna rapporterar in vad de har hämtat. Systemet genererar både fakturor till oss och bra statistik på materialflödena. Matavfallet från butikerna vill vi göra biogas av och jag tog upp vad som krävdes för att det ska gå att genomföra i alla butiker. Det behövs helt enkelt fler biogasanläggningar och förbehandling så att vi kan lämna även förpackad mat som inte gått att sälja. Det finns både kommunala och privata biogasanläggningar och för oss spelar det förstås igen roll om anläggningen är privat eller kommunal. Det viktiga är att vi kan få den service som vi behöver och att anläggningarna inte ligger för långt bort. Ett problem är att det sk kommunala monopolet på "hushållsavfall och därmed jämförligt avfall" kan hämma byggandet av biogasanläggningar. Den som vill investera i biogas kan riskera att kommunen kräver att få materialet till sin förbränningsanläggning istället, trots att det strider mot riksdagens målsättning om biologisk behandling av matavfall. Men riksdagen har satt ett mål utan att se till att det finns styrmedel. Matavfall deponeras men förbränning är fullt tillåtet.

Det bör tydliggöras i lagstiftningen att överbliven mat från butiker är verksamhetsavfall och inte hushållsavfallet, vilket innebär ett slopande av det kommunala monopolet. Under diskussionen fick jag stöd från Pär Larshans från Max hamburgare som fanns med i publiken. Gustav Fridolin, språkrör från Miljöpartiet, lämnade en intressant öppning när han betonade att miljökraven borde vara styrande dvs att biogas skulle prioriteras framför förbränning. Men än så länge har inte miljöpartiet blivit kontaktat av regeringen för att diskutera frågan. Kanske en inbjudan kommer snart?

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.