Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Frågor kring Hemköps gröna kasse

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 24 mars 2011

Tomas undrar om eventuell avverkning av regnskog är inräknad i beräkningen när Hemköps nya kasse jämförs med den gamla av olja.

Tomas undrar om eventuell avverkning av regnskog är inräknad i beräkningen när Hemköps nya kasse jämförs med den gamla av olja.

Sockerrören odlas inte på tidigare regnskogsmark. Men det är ändå ett viktigt problem som Tomas tar upp. Om en boskapsuppfödare säljer sin mark till en sockerrörsodlare och sedan flyttar sin boskap till en helt annan del av Brasilien där regnskog huggs ned för att ge plats för betesmark så orsakar sockerrörsodlingen indirekt skövling av regnskog. Det är rätt svårt att räkna på den här typen av effekter. SIK i Göteborg som arbetar med livcykelanalyser arbetar med metodutveckling för att bättre kunna få med den här typen av effekter. Hemköp är medvetet om att indirekt effekt på regnskog egentligen borde vara med och har därför lagt till en god marginal i sin beräkning.

För att göra det ytterligare mer komplicerat så borde också de negativa effekterna av oljeutvinning och distribution vara med i siffrorna för den oljebaserade kassen. När olja utvinns i regnskog, t ex i Ecuador för att välja ett exempel från Latinamerika, innebär det att regnskog huggs ned. Ett problem är att oljeutvinning innebär vägdragningar i regnskog som underlättar för exploatering. Andra mycket negativa effekter på biologisk mångfald av olja är givetvis fartygsolyckor med mycket allvarliga konsekvenser för både havsmiljön och kustområden.

Daniel undrar om kassen inte hade varit ännu bättre om man kunde tillverka den av något annat material som t ex potatis eller ris. Ris tror jag inte på eftersom ris påverkar klimatet betydligt. Om man är klimatmedveten är det bra att inte äta ris alltför ofta utan istället välja t ex potatis, matvete eller bulgur. Överhuvudtaget är odling av sockerrör effektivt ur klimatsynpunkt. Det som Hemköp hoppas på i nästa utvecklingssteg är om man skulle kunna göra kassen av skogsråvara som det finns tillgång på här. Kanske den här kassen kan stimulera skogsindustrin att börja fundera på nya produkter?

Jag tycker man kan vara trygg med att den nya kassen innebär betydligt mindre miljöpåverkan än den gamla. Men givetvis är det också så att den har också påverkar miljön och att det därför är bra om man använder den flera gånger och att den till slut hamnar i plaståtervinningen och inte skickas till sopförbränning. Det allra bästa miljövalet gör man förstås när man kommer ihåg att ta med sig en egen väska som håller för användning massor av gånger!

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.