Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Vad är bäst återvunnen plast eller bioplast?

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 20 maj 2011

Det har kommit ett par frågor som rör plastkassarna av bioråvara. Den ena handlar om förbränningen av sockerörsblast är med i livcykelanalysen.

Det har kommit ett par frågor som rör plastkassarna av bioråvara. Den ena handlar om förbränningen av sockerörsblast är med i livcykelanalysen.

På de fält som sockerrörsblasten bränns på (bränns ej på alla fält) så är det bioråvara och inte fossil råvara som bränns så det ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Däremot är det förstås alltid bättre ur växtnäringssynpunkt om skördematerial istället blir kvar på åkern.

När det gäller frågan om återvunnen plast eller plast från bioråvara är bäst så tycker jag att man måste använda en dubbel strategi. Så mycket plast som möjligt behöver gå in i återvinningens kretslopp samtidigt som ny bioplast införs i kretsloppet. Det kommer att leda till att andelen bioplast ökar och den fossila andelen minskar. Till slut kan man ha uppnått ett återvinningssystem för plast där all plast kommer från bioråvara. Därför är det viktigt att de bioplaster man introducerar fungerar bra i återvinningen tillsammans med fossil plast.

Ett Axfood projekt som handlar om plaståtervinning är att de bilar som levererar mat till våra butiker tar med sig butikernas plast tillbaka till lagren där plasten komprimeras och sedan skickas till återvinningsindustrin för att där användas i nya plastprodukter.

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.