Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Beskatta inte sol-elen

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 4 maj 2015

En del av omställningen från det fossila samhället är, vid sidan om effektivisering, att satsa på förnyelsebar produktion av el. Axfood har investerat i en stor solcellsanläggning på sitt fryslager i Göteborg och det har fungerat över förväntan.

En del av omställningen från det fossila samhället är, vid sidan om effektivisering, att satsa på förnyelsebar produktion av el. Axfood har investerat i en stor solcellsanläggning på sitt fryslager i Göteborg och det har fungerat över förväntan.

Det är perfekt att solcellerna producerar bra på sommaren då också elbehovet till ett fryslager är som störst.

Det finns egentligen stora möjligheter för företag som Axfood, som disponerar stora lokalytor både i form av lager och butiker, att satsa mer på solceller. Det borde verkligen vara något som regeringen skulle uppmuntra. Men i en promemoria föreslår man istället skatt på den sol-el som kommer från producenter som har en installerad effekt på mer än 144 kW.

Regeringen borde fokusera på att höja miljöskatter på fossil energiproduktion och kompensera med sänkta arbetsgivaravgifter. Visserligen finns det bidrag till investeringar i solceller men varför motverka effekten av investeringsbidragen med beskattning? Bidrag kan heller inte utgå till alla som vill investera och kräver en byråkrati. Det bästa är säkerställa att investeringar i förnybar energi är lönsamma utan bidragsbehov.

Hur kan regeringen se en skattehöjning på sol-el som en del i en grön energiomställning? Jag hoppas att regeringen tänker om och inte begränsar den expansion på solceller som står inför ett genombrott.

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.