Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Antibiotika i matproduktionen

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 9 september 2016

Igår var jag i Bryssel tillsammans med Axfoundation för att besöka Europaparlamentet och berätta om de krav som vi inom svensk dagligvaruhandel har kommit överens om vad gäller minskad antibiotikaanvändning för livsmedelsproduktion av handelns varumärken. Värd för mötet var parlamentarikern Fredrick Federley.

Igår var jag i Bryssel tillsammans med Axfoundation för att besöka Europaparlamentet och berätta om de krav som vi inom svensk dagligvaruhandel har kommit överens om vad gäller minskad antibiotikaanvändning för livsmedelsproduktion av handelns varumärken. Värd för mötet var parlamentarikern Fredrick Federley.

I många länder används tyvärr stora mängder antibiotika även till friska djur inom lantbruket. Det finns även uppfödare som ger antibiotika till samtliga djur på gården för att stimulera tillväxten, detta är dock förbjudet inom EU. Men inom EU får ändå många friska djur antibiotika. Om t ex en gris är sjuk så behandlar man ofta fler grisar "för säkerhets skull". Den höga användningen av antibiotika leder till att bakterier blir resistenta. Om vi blir sjuka och behöver antibiotika finns det därför risk att den inte längre fungerar.

Handeln kan däremot inte ta hela ansvaret för missbruket av antibiotika i djurhållningen. Det behövs också politiska beslut:

 • Grundprincipen bör vara att friska djur inte behandlas.
 • Djurskyddet måste stärkas inom EU.
 • Nya stallbyggnader bör förprövas för att miljön för djuren ska bli bättre.
 • Veterinärer bör inte kunna tjäna pengar på att sälja antibiotika. De bör, precis som i Sverige, istället ta betalt för sin kompetens och sina tjänster.
 • Statistiken över antibiotikaanvändningen behöver bli bättre så att man kan jämföra bättre både mellan länder, djurslag och produktionsmetoder.

Det fyra punkter vi matkedjor inom branschen kommit överens om är:

 • Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
 • Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
 • Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.
 • Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.

Klicka här för att läsa mer om det gemensamma initiativet för minskad antibiotikaanvändning. (Här ska läggas in en ny länk när Nyhetsarkiv flyttas!) 

Klicka här för att läsa mer om Axfoundation 

Bryssel

I Bryssel tillsammans med Carolina Sachs från Axfoundation (tv) och Christina Greko från SVA (mitten).

Kategorier: Svenskt
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.