Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Fokus livsmedel under Almedalsveckan

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 1 juli 2016

Nästa vecka är det dags för Almedalsveckan – årets stora vecka för samhällsdebattörer. Som vanligt är det många evenemang som handlar om mat och miljö. Särskilt spännande på livsmedelsområdet är att regeringens livsmedelsstrategi kan ha presenterats.

Nästa vecka är det dags för Almedalsveckan – årets stora vecka för samhällsdebattörer. Som vanligt är det många evenemang som handlar om mat och miljö. Särskilt spännande på livsmedelsområdet är att regeringens livsmedelsstrategi kan ha presenterats.

Men oavsett om propositionen har hunnit bli klar eller inte, så kommer diskussioner kring vad strategin borde innehålla hållas i vilket fall som helst.

Det finns ett antal seminarier i början av veckan som handlar om livsmedelsstrategin. Vi på Axfood har själva frukostseminariet "Matkassen 2030 – vårt bidrag till en hållbar livsmedelsstrategi" på tisdag morgon, där vi bland annat samtalar med inbjudna aktörer om hur näringsliv, politiker och konsumenter tillsammans kan agera för att sträva mot en mer hållbar livsmedelsbransch.

Även branschorganisationen Svensk dagligvaruhandel, miljö- och konsumentrörelsen samt LRF har seminarier som handlar om strategin. Jag antar att alla kommer vara överens om att det är bra att göra satsningar som stärker livsmedelssektorns konkurrenskraft, men att vägarna för att göra det kan komma att spreta i olika riktningar.

Regeringens utredare Peter Larsson publicerade nyligen en rapport som tar upp utvecklingen av livsmedelssektorn just på Gotland. Han pekar på att man bör "klättra högre i värdekedjan". Jag är också övertygad om att lönsamheten ligger i högre förädlingsgrad och mer innovation. Dessutom behöver Sverige utveckla och ta vara på mervärden när det gäller både miljö- och djuromsorg. Det händer också en hel del i vår omvärld vad gäller att utveckla produktionen av livsmedel. Konkurrensen bland de som erbjuder hållbart producerad mat kommer att hårdna.

Det finns många spännande frågor att diskutera i Almedalen i år. Kommer regeringen att satsa rejält på att stötta både innovation och att ta fram nya hållbara koncept eller kommer allt att lämnas till marknadens aktörer? Kommer regeringen vilja ha ett mål för ekologisk konsumtion inom offentlig sektor? Kommer de svenska mervärdena inom miljö- och djuromsorg ses som tillgångar när det gäller att göra livsmedelssektorn mer framgångsrik? Nästa vecka får vi kanske veta!

Kategorier: Svenskt Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.