Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Livsmedelsstrategin för Sverige

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 10 februari 2017

Regeringens livsmedelsstrategi och den första handlingsplanen har presenterats. Debatten och dialogen fram till att inriktningen blev klar har varit intressant.

Regeringens livsmedelsstrategi och den första handlingsplanen har presenterats. Debatten och dialogen fram till att inriktningen blev klar har varit intressant.

Mest spännande är synen på betydelsen för konkurrenskraften av svenska mervärden inom miljö- och djurskydd har vuxit. När konkurrenskraftutredningen var klar, var det inte ovanligt att mervärdena beskrevs som sänken för konkurrenskraften istället för positiva möjligheter.

Axfood har försökt påverka synen på svenska mervärden till något som verkligen stärker konkurrenskraften. I somras presenterade vi rapporten Matkassen 2030 med våra förslag till vad som borde ingå i en livsmedelsstrategi. En kärna i vår rapport var just att lyfta fram betydelsen av mervärdena.

Nu hörs inte så ofta att djurskyddskraven borde sänkas för att få ned kostnaderna. I butikerna har också många varor fått den nya märkningen "Från Sverige", som ökar efterfrågan på svensk råvara. Utan attraktiva mervärden hade en sådan märkning inte varit särskilt intressant för kunderna. Nu har också landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tydligt tagit ställning för djurvälfärden. Det kommer göra det lättare att möta konkurrensen från hållbarhetskoncept som utvecklas i andra länder.

Regeringens handlingsplan innehåller många saker som Axfood har föreslagit. Det handlar t ex om innovation, behovsdriven forskning, spridning av kunskap om svenska mervärden, uppvärdering av jordbruksmark i förhållande till andra intressen, satsning på ekologisk produktion samt särskilda ekomål. Men lite synd är det att alla partierna inte kunde stå bakom ekomålen. De kom inte med i propositionen utan bara i handlingsplanen. Konsumenterna vill äta mer ekologiskt, och om inte den svenska produktionen hänger med så finns risken att vi blir beroende av importerade ekologiska livsmedel!

Än så länge vet vi förstås inte hur det kommer att gå med genomförandet av strategin i praktiken, t ex när det gäller finansiering av en del av förslagen. Det saknas också en tydlig koppling mellan de nationella miljömålen och konkreta åtgärder. Men det kanske kan komma i nästa steg av arbetet. Förhoppningsvis kan arbetet framåt engagera inte bara politiker utan också näringslivet inom livsmedelsbranschen så att det blir verkstad som leder till utveckling och framtidstro.

Den 31 januari 2017 anordnade Axfood ett frukostseminarium för att ge tillfälle för landsbygdsminister Svenk-Erik Bucht och alliansföreträdare att berätta om överenskommelsen kring den svenska livsmedelsstrategin och staka ut färdvägen till 2030. Här är en summering av seminariet:

 

Kategorier: Vegetariskt Ekologiskt Svenskt Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.