Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Sverige bör rösta emot förslaget om ny eko-förordning

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 20 oktober 2017

Den svenska regeringen är, till skillnad från våra grannländer, för det nya lagförslaget om ekologisk produktion i EU. Jag ser dock få fördelar med förslaget och tycker snarare att det innebär en försämring i jämförelse med dagens förordning. Det mest logiska är därför att behålla den nuvarande och göra om förslaget till ny förordning.

Den svenska regeringen är, till skillnad från våra grannländer, för det nya lagförslaget om ekologisk produktion i EU. Jag ser dock få fördelar med förslaget och tycker snarare att det innebär en försämring i jämförelse med dagens förordning. Det mest logiska är därför att behålla den nuvarande och göra om förslaget till ny förordning.

Istället för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft riskerar förslaget till ny förordning att hämma svensk livsmedelssektor och göra det både svårare och dyrare att producera ekologisk mat. Möjligheten till utveckling för världens fattiga bönder försvåras och mängden byråkrati ökar. Ett exempel på en klar försämring är att man på sikt inte kommer att få odla i krukor i växthus på det sätt som man gör idag i de kallare delarna av Europa. Det riskerar att slå ut den ekologiska växthusodlingen. Det blir också svårare att få tag i lämpliga fröer till trädgårdsodlingar.

Så vitt jag vet är samtliga intressenter inom svensk livsmedelsbransch överens om att förslaget till ny eko-förordning innebär en försämring. Frågan är därför varför den svenska regeringen trots det väljer att lägga sin röst för förslaget? Vilka är fördelarna som vi inte ser?

Läs mer på Svd Brännpunkt:
https://www.svd.se/regeringen-satter-kappar-i-hjulet-for-eko-mat

Kategorier: Ekologiskt
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.