Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Tuffare miljökrav på import av frukt och grönt

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 14 november 2017

Bekämpningsmedel som används i odlingar av frukt och grönsaker kan ha stor negativ inverkan på den omgivande naturen. För de tusentals människor som dagligen arbetar på odlingarna kan de dessutom ha avgörande betydelse för hälsan. Det är därför viktigt att användningen av bekämpningsmedel begränsas – och regleras.

Bekämpningsmedel som används i odlingar av frukt och grönsaker kan ha stor negativ inverkan på den omgivande naturen. För de tusentals människor som dagligen arbetar på odlingarna kan de dessutom ha avgörande betydelse för hälsan. Det är därför viktigt att användningen av bekämpningsmedel begränsas – och regleras.

EU har regler för vilka bekämpningsmedel som får användas vid odling av frukt och grönt inom unionen. Reglerna omfattar dock inte import från andra länder, vilket många konsumenter nog inte känner till. Jag tycker att EU:s regler för bekämpningsmedel bör utvidgas till att även omfatta importerad frukt och grönt. Först då kan vi göra en verklig skillnad för lokala odlare och miljön i deras hemländer. Det vore också bra för att konsumenter inte ska riskera att komma i kontakt med rester av förbjudna bekämpningsmedel från produkterna.

Axfood har valt att lösa en del av problematiken genom att gå utöver vad lagstiftningen säger. Närmare 40 oönskade kemikalier som fortfarande används i odlingar utanför EU identifierades. Ämnena fördes upp på en intern ”förbudslista” som successivt betades av tillsammans med våra leverantörer världen över. I första hand handlade det om medel med långlivade organiska föreningar som bryts ned långsamt, ämnen som hotar bisamhällen och akut giftiga medel. Det här är ett initiativ som kommer följas av att ”förbudslistan” framöver kompletteras med fler ämnen. Målet är att vi på sikt ska ha samma regler för frukt och grönt oavsett ursprungsland.

Ta gärna vår snabbkurs i kemikalieförbud: 

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.