Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Vi har inte råd att nagga i kanten på de svenska mervärdena

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 28 november 2017

Vi har ett brett utbud av bra och hållbar mat i Sverige. Det är mat som är framställts med omsorg om natur och djur med hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, tuffa miljökrav och låg antibiotikaanvändning. Inte minst har vi en av världens mest omfattande djurskyddslagar och låg användning av antibiotika.

Vi har ett brett utbud av bra och hållbar mat i Sverige. Det är mat som är framställts med omsorg om natur och djur med hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, tuffa miljökrav och låg antibiotikaanvändning. Inte minst har vi en av världens mest omfattande djurskyddslagar och låg användning av antibiotika.

Jag tycker att de svenska mervärdena för livsmedelsproduktion är något att vara stolt över och rädd om. Mervärdena ger goda förutsättningar till hög matkvalitet och är en viktig konkurrensfördel. Sverige kommer sannolikt aldrig att bli ett av de billigaste produktionsländerna av livsmedel. Vi behöver därför ligga i framkant vad gäller djurskydd, förädling och innovation för att kunna konkurrera – både som exportland och på hemmaplan.

Jordbruksverket luckrar i viss mån upp reglerna om att alla smågrisar ska kunna stanna hos suggan i 28 dagar från födseln. Måhända är frågan om avvänjningstid liten i förhållande till många andra aspekter. Men den har ett viktigt symbolvärde som kan få negativa följder och urholka förtroendet för svensk livsmedelsproduktion.

Vi har inte råd med att tumma på vare sig djurskydd, säkerhet eller miljökrav eftersom detta utgör själva fundamentet till varför svensk handel vill satsa på svenskproducerat – och till att konsumenter är beredda att betala mer. Det är mycket möjligt att konkurrensen från andra hållbarhetskoncept ökar den närmaste tiden.

Danmark är et av de länder som flyttar fram positionerna med en ny djurvälfärdsmärkning. När Sverige samtidigt naggar i kanten på tidigare tuffa regler, riskerar förtroendet för svensk matproduktion att urholkas. Jag efterlyser en väg framåt där vi tar nya, offensiva initiativ för att stärka de svenska mervärdena.

Kategorier: Svenskt
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.