Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Alla ska kunna leva på sin lön

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 30 oktober 2018

Många arbetare världen över som arbetar inom industri och jordbruk lever under knappa förhållanden. Ofta är den lagstadgade minimilönen för låg. Axfood har antagit en levnadslönestrategi för att arbeta för löner man kan leva på i leverantörsleden. Även om vi inte kan sätta exakta lönenivåer vill vi uppmuntra till ökad dialog och förhandling om löner. Att förbättra inköpsmetoder och att köpa via färre mellanhänder är exempel på andra sätt för att förbättra arbetarnas villkor.

Många arbetare världen över som arbetar inom industri och jordbruk lever under knappa förhållanden. Ofta är den lagstadgade minimilönen för låg. Axfood har antagit en levnadslönestrategi för att arbeta för löner man kan leva på i leverantörsleden. Även om vi inte kan sätta exakta lönenivåer vill vi uppmuntra till ökad dialog och förhandling om löner. Att förbättra inköpsmetoder och att köpa via färre mellanhänder är exempel på andra sätt för att förbättra arbetarnas villkor.

De kläder som används av personalen i våra butikskedjor Hemköp, Willys och Axfood Snabbgross tillverkas i Bangladesh. Det är ett välkänt faktum att landets 4,4 miljoner textilarbetare har låga löner, löner som inte räcker till bra boende, näringsrik mat och sjukvård.

För att få till en förändring arbetar vi tillsammans med branschorganisationen Amfori BSCI för att på olika sätt förmå landets regering att höja minimilönerna. Efter ett målmedvetet arbete höjs nu äntligen minimilönerna – med 51 procent. Det är givetvis ett oerhört viktigt beslut som har förutsättningar att förändra levnadsvillkoren avsevärt för de berörda arbetarna i Bangladesh.

Att minimilönerna för klädindustrin i Bangladesh höjs får även som konsekvens att de arbetskläder vi köper in blir dyrare. Det är rimligt och något vi gärna bidrar till. Låga löner skapar problem, inte bara för enskilda anställda och deras familjer, utan även för arbetsgivare. Undermåliga löner ökar risken för bland annat negativa hälsoeffekter, sämre produktivitet, barnarbete och extrem övertid.

Vi har som mål att göra vad som är möjligt för att våra leverantörskedjor ska nå upp till FN:s hållbarhetsmål nr. 1, det vill säga att utrota fattigdomen till år 2030. Det är en stor utmaning, inte minst där leverantörskedjorna är långa och komplicerade. Det är extra komplicerat när det gäller produkter som innehåller många olika råvaror. Allt kan dock inte lösas på en gång, förbättringar sker successivt. Oavsett var i världen våra varor tillverkas ska de som arbetar i produktionen ha bra villkor och kunna leva på sin lön.

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.