Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Att ta på sig ledartröjan i klimatarbetet

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 3 december 2018

IPCC:s rapport om klimatet är alarmerande. Samma sak gäller de rapporter som WMO (Världsmeteorologiska organisationen) och amerikanska NCADAC (Federal National Climate Assessment and Development Advisory Committee) presenterat. Samtliga pekar på att vi snabbt behöver ställa om för att världen ska klara en global uppvärmning som stannar under 1,5 grader. För att lyckas krävs en höjd ambitionsnivå med tydligare klimatmål. Med rådande klimatpolitik är vi inte ens i närheten att nå nettonoll utsläpp till 2050. Här krävs ett större mod och ansvar av politiken. Ett första bevis på om politikerna är beredda att ta klimatfrågan på allvar ges under FN:s klimatmöte COP24 i Katowice, Polen när beslut ska fattas om hur Parisavtalet ska genomföras i praktiken.

IPCC:s rapport om klimatet är alarmerande. Samma sak gäller de rapporter som WMO (Världsmeteorologiska organisationen) och amerikanska NCADAC (Federal National Climate Assessment and Development Advisory Committee) presenterat. Samtliga pekar på att vi snabbt behöver ställa om för att världen ska klara en global uppvärmning som stannar under 1,5 grader. För att lyckas krävs en höjd ambitionsnivå med tydligare klimatmål. Med rådande klimatpolitik är vi inte ens i närheten att nå nettonoll utsläpp till 2050. Här krävs ett större mod och ansvar av politiken. Ett första bevis på om politikerna är beredda att ta klimatfrågan på allvar ges under FN:s klimatmöte COP24 i Katowice, Polen när beslut ska fattas om hur Parisavtalet ska genomföras i praktiken.

Hagainitiativet, där bland andra Axfood ingår, är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Ett av många initiativ på senare tid har varit att påverka EU att flytta fram positionerna för det europeiska klimatarbetet för att nå målen inom ramen för Parisavtalet. Den finska näringslivsorganisationen deklarerade tidigt att de ställde sig bakom uppropet. Sedan dröjde det inte länge förrän övriga nordiska länders motsvarigheter visade på samma handlingskraft genom att uttala stöd för utsläppsminskning arbåde på hemmaplan och i andra delar av världen. Det är en symbolisk seger för miljön, men också en tydlig indikation på att något håller på att förändras i näringslivets inställning till klimatfrågan.

Kanske är det till och med så att näringslivet håller på att ta över ledartröjan inom klimatarbetet? Jag ser ett ökat samhällsansvar hos många företag. Det tycks också finnas en ökad insikt om att klimatåtgärder och kommersiellt företagande kan gå hand i hand. Många av de investeringar som krävs för att klara skärpta miljöregler och standards är visserligen kostsamma, men de leder vägen framåt. Ofta finns en direkt koppling till förbättrad lönsamhet och att klara den framtida konkurrensen. Investerare, medarbetare och kunder tycks dessutom ha allt mindre förståelse för företag som inte satsar på klimatfrämjande insatser.

Att företag går från att vara bromsklossar och nejsägare till att bli innovativa och driva klimatarbetet framåt är viktigt. Men det fråntar inte politiken ansvar. Och det är inte möjligt för näringslivet att lösa klimatutmaningen utan uppbackning. Det är först och främst våra politiker som måste se till att utvecklingen går framåt med nödvändiga regleringar och lagstiftning. Det behövs också utökade satsningar på till exempel förnyelsebara material, återvinning, hållbar energi och gröna transporter. Det är nu det finns möjlighet att påverka, inte sen. Det är upp till bevis för våra politiker i Katowice.

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.