Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Att välja rätt fisk

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 14 februari 2018

Fisket i världen står inför stora utmaningar. De flesta fiskbestånd är helt utnyttjade eller överutnyttjade. Stora och effektiva fiskefartyg, växande befolkning, klimatförändringar, föroreningar och illegalt fiske är några av hoten. En kanadensisk studie pekar på en minskning av den totala mängden fisk i världshaven med en procent per år sedan 1996. Andra rapporter visar att upp mot tre fjärdedelar av fiskeplatserna i världshaven är hotade.

Fisket i världen står inför stora utmaningar. De flesta fiskbestånd är helt utnyttjade eller överutnyttjade. Stora och effektiva fiskefartyg, växande befolkning, klimatförändringar, föroreningar och illegalt fiske är några av hoten. En kanadensisk studie pekar på en minskning av den totala mängden fisk i världshaven med en procent per år sedan 1996. Andra rapporter visar att upp mot tre fjärdedelar av fiskeplatserna i världshaven är hotade.

Som konsument kan det vara minst sagt snårigt att hålla reda på vilken fisk som kan ätas och vilken fisk som inte borde hamna i varukorgen i butiken. Jag får därför ofta frågor om vad man ska tänka på och hur man ska undvika att välja fel. Det tycket jag är positivt eftersom det visar på ett stort intresse och engagemang i en viktig fråga som inte riktigt får det utrymme i nyhetsrapporteringen som det förtjänar.

Jag tycket att en bra regel är att följa WWF:s fiskeguide. Guiden hjälper till att leda mot mer miljövänliga och hållbara val när vi köper fisk. Närmare 50 fisksorter listas och bedöms på en färgskala där grönt betyder att fisken kan ätas, gult att försiktighet bör iakttas och rött att den inte ska ätas alls. Flera fisksorter markeras med mer än en färg beroende på att beståndet varierar beroende på bestånd, fiskemetoder och certifieringar. Guiden uppdateras regelbundet och hjälper till att på ett överskådligt och informativt sätt navigera bland alla fiskar på marknaden. Eftersom guiden dessutom finns som app är det lätt att komma åt informationen i butiken när man handlar.

På Axfood har vi arbetat länge med att rensa våra diskar från fisk som aldrig borde tagits upp ur vattnet. Som första dagligvarukedja i Sverige beslutade vi att sluta sälja rödlistad fisk och skaldjur. Policyn är att inte alls sälja fisk som är rödlistad och kommer från hotade bestånd. Målet är att överge gullistad fisk och endast sälja sådan som är grönlistad år 2020. Dessutom ska all fisk som säljs i alla Axfoods butiker kunna spåras till bestånd, fiskezon eller odling samt fisketidpunkt. Skadliga fiskemetoder ska undvikas eftersom det är mycket energikrävande och bidrar till utfiske.

Ett problem har varit den gullistade norska laxen. En positiv nyhet i februari är därför att den rökta och gravade laxen från Falkenberg Seafood numera är ASC-märkt i alla Willys och Hemköps butiker, vilket utgör så mycket som en femtedel av den lax vi säljer. Det är ett viktigt steg på vägen mot ett hållbarare fiske - och mindre risk att välja fel fisk i butikerna.

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.