Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Vi behöver en hållbar livsmedelsstrategi

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 3 juli 2018

2016 presenterade vi på Axfood ett inspel i form av en rapport till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige. Totalt omfattade den 69 konkreta förslag för både näringsliv och beslutsfattare. Senare samma år presenterade regeringen sin livsmedelsstrategi som tyvärr lämnade mycket att önska. Därför är det viktigt att fortsätta att driva frågan.

2016 presenterade vi på Axfood ett inspel i form av en rapport till en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige. Totalt omfattade den 69 konkreta förslag för både näringsliv och beslutsfattare. Senare samma år presenterade regeringen sin livsmedelsstrategi som tyvärr lämnade mycket att önska. Därför är det viktigt att fortsätta att driva frågan.

Många positiva beslut och initiativ har givetvis tagits och genomförts – inte minst bildandet av Livsmedelsarenan som samverkar kring många viktiga livsmedelsfrågor. 

Men – mycket arbete återstår. Det behövs ett halveringsmål för matsvinn, fiskerikontrollen måste skärpas och produktionen av ekologiska varor behöver öka. För att bara nämna några exempel. Därför har vi nu tagit fram en tredje versionen av rapporten Mat 2030 med inspiration och uppmaningar till såväl politiker och näringsliv som konsumenter.

Svenska mervärden inom miljö och djurvälfärd är fortsatt viktiga. Det är därför positivt att vi får mer gehör för de här frågorna idag än när vi började driva dem. Det gör att det finns goda förutsättning för att på sikt få en mer hållbar livsmedelsstrategi. Satsningar inom miljö, djuromsorg, förädling och innovation behövs för att stärka den svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraften. Frågan är mer aktuell än någonsin.

Läs Mat 2030 – 3.0 här 

Kategorier: Vegetariskt Ekologiskt Svenskt Klimat Matsvinn
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.