Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Vi behöver modiga politiker för att bromsa uppvärmningen

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 22 oktober 2018

Enligt den rapport som FN:s klimatpanel IPPC släppte tidigare i månaden är det fortfarande möjligt att den globala uppvärmningen stannar vid 1,5 grader. Men det är bråttom. Redan nu har temperaturen ökat med en grad. För att lyckas vända utvecklingen krävs en omställning där världens politiker, näringsliv och konsumenter tar modiga och omfattande beslut. Annars är vi på väg mot en uppvärmning med oerhörda klimateffekter som följd. Extremväder, förstörda ekosystem och mänskligt lidande i form av ökad fattigdom, migration och sjukdomar kan bli resultatet. I Sverige kunde vi se redan i somras hur de areella näringarna jordbruk, skogsbruk och fiskenäringen drabbades.

Enligt den rapport som FN:s klimatpanel IPPC släppte tidigare i månaden är det fortfarande möjligt att den globala uppvärmningen stannar vid 1,5 grader. Men det är bråttom. Redan nu har temperaturen ökat med en grad. För att lyckas vända utvecklingen krävs en omställning där världens politiker, näringsliv och konsumenter tar modiga och omfattande beslut. Annars är vi på väg mot en uppvärmning med oerhörda klimateffekter som följd. Extremväder, förstörda ekosystem och mänskligt lidande i form av ökad fattigdom, migration och sjukdomar kan bli resultatet. I Sverige kunde vi se redan i somras hur de areella näringarna jordbruk, skogsbruk och fiskenäringen drabbades.

Klimatarbetet behöver intensifieras och världens utsläpp av växthusgaser behöver omedelbart börja minska. För att lyckas krävs att fler och effektivare åtgärder sätts in - och att det görs snabbt. Det finns ingen tid att förlora och mycket av arbetet behöver ske nu. Istället för att debattera och argumentera om (och emot!) vilka insatser och styrmedel som behövs, behöver vi se till att de olika förslag och åtgärder som faktiskt finns till hands verkligen används. Olika styrmedel behöver inte strida mot varandra. Istället för att investera i ett fåtal sektorer, behöver satsningar göras på fler av de resurseffektiva affärsmodeller och cirkulära innovationer som kan bidra till en del av lösningen.

Att minska matsvinnet, variera kött med växtbaserade proteiner och undvika flygtransporterad mat är något av det som konsumenter kan bidra med för att medverka till den omställning som krävs. Näringslivet kan till exempel utveckla och satsa på fossilfria transporter, använda förnyelsebar energi och erbjuda fler hållbara tjänster och produkter. Affärsnytta går många gånger hand i hand med klimatförbättringar och det är viktigt att fler företag vågar visa vägen och gå före. Ofta finns det inget motsatsförhållande mellan lönsamhet och klimatinvesteringar – tvärtom. I de fall där det inte varit lönsamt har Klimatklivet underlättat för satsningar som inte varit lönsamma.

Allt ansvar kan inte ligga på konsumenter och näringsliv. Ett stort ansvar vilar på politiken som måste bli modigare, våga fatta strategiska (och ibland obekväma!) beslut och förse näringsliv och konsumenter med nödvändiga styrmedel och handlingsutrymme. På Axfood kommer vi att fortsätta att driva på politiken, inte minst i nätverk som Hagainitiativet, för att få till bättre politiska beslut. För klimatets skull hoppas jag att svenska och internationella beslutsfattare tar till sig av underlaget i rapporten från IPPC – och inser hur akut läget är. Vi har ingen tid att förlora.

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.