Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Den stora utmaningen med plast

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 21 mars 2019

Användningen av plast har ökat under många år. Årligen tillverkas cirka 300 miljoner ton plast och blir till olika varor, påsar och förpackningar. Fördelarna med plasten är många och användningsområdena är därför i det närmaste obegränsade. Men även om plasten har många plus innebär den även en rad utmaningar för miljön.

Användningen av plast har ökat under många år. Årligen tillverkas cirka 300 miljoner ton plast och blir till olika varor, påsar och förpackningar. Fördelarna med plasten är många och användningsområdena är därför i det närmaste obegränsade. Men även om plasten har många plus innebär den även en rad utmaningar för miljön.

Endast en mindre del av den plast som används samlas in för att materialåtervinnas. Det är ett stort problem eftersom plast som inte stannar i ett cirkulärt kretslopp riskerar att bidra till spridning av mikroplaster, nedskräpning i naturen och utsläpp av farliga kemikalier. Dessutom fungerar inte alla plastsorter i materialåtervinningen, vilket leder till att de bränns. Att den plast som samlas in blandas istället för att sorteras leder till lägre efterfrågan på återvunnen plast.

Det är svårt att byta ut all plast eftersom det ofta saknas likvärdiga alternativ. Till exempel måste förpackningar till mat, förutom att de är funktionella, leva upp till regler för livsmedelssäkerhet. Samtidigt kan plastförpackningar minska matsvinnet eftersom de bidrar till att förlänga livslängden för flera livsmedel.

Produktionen av plast från förnybara eller återvunna material är fortfarande ofta begränsad och dyrare än den från jungfruligt material. Det hämmar utvecklingen och gör det svårt att ersätta den fossila råvaran. För att vända trenden är det viktigt det görs satsningar på innovation av nya material och förpackningslösningar. Här spelar politiken en viktig roll genom att ta fram incitament och långsiktiga spelregler för branschen. Det måste bli både enklare och lönsammare att satsa på de mer hållbara alternativen.

Det är viktigt att användningen av fossil plast begränsas och att så mycket material som möjligt återanvänds och blir en del av ett cirkulärt kretslopp. På Axfood pågår sedan flera år ett arbete med att minska användningen av fossil råvara till förpackningar. Till år 2030 ska all plast vara förnybar eller återanvänd. Redan om tre år är målet att all plast ska fungera i materialåtervinningen. En minskning av antalet engångsartiklar har påbörjats i butikerna. Till exempel har tops med plastpinnar, plastmuggar och plastsugrör tagits bort.

Åsa

P.S. Följ gärna bloggen genom att prenumerera här (scrolla ned en bit på sidan för att fylla i din mejladress)! D.S.

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.