Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Ge det ekologiska jordbruket möjlighet att utvecklas

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 1 februari 2019

Med jämna mellanrum dyker diskussionen upp om hur bra ekologisk odling egentligen är för klimatet. Det är en ganska snårig debatt som pågått i decennier och sällan varit särskilt konstruktiv.

Med jämna mellanrum dyker diskussionen upp om hur bra ekologisk odling egentligen är för klimatet. Det är en ganska snårig debatt som pågått i decennier och sällan varit särskilt konstruktiv.

Ofta har debatten handlat om hur viktigt det är för hållbarheten att maximera skörden per hektar i odlingssystemet. En bra avkastning per hektar är givetvis viktig, men även andra aspekter såsom kemikalieanvändning, påverkan på vattenkvalitet, biologisk mångfald och djurvälfärd. Historiskt sett har ökade skördar i Europa i hög grad gått gjort att mer av skörden kan användas till foder. Därmed har produktionen av animaliska produkter ökat, snarare än att det lett till mer hållbara produktionssystem. För att nå en mer hållbar produktion är det viktigt att arbeta med flera aspekter samtidigt.

Ekologisk produktion har många fördelar. Särskilt intressant är den ekologiska odlingen när man ser till användningen av kemiska bekämpningsmedel, biologisk mångfald och djurvälfärd. Både djurvälfärd och kemikalieanvändning är dessutom något som är viktigt för många konsumenter. Att det inte finns bekämpningsmedelsrester i maten och att djuren kan gå ute och beta, picka och böka påverkar många köpbeslut. Enligt svensk lagstiftning har till exempel mjölkkor rätt till bete, något som dock inte gäller tjurar som föds upp inom köttproduktionen.

Det behövs en diskussion om olika odlingsformer inom det ekologiska såväl som det icke-ekologiska jordbruket. Hur bör odlingsformerna förändras och utvecklas för att bli mer hållbara? Ett problem för utvecklingsmöjligheterna för det ekologiska jordbruket är att den ses som något statiskt och inte en utveckling mot ett mer hållbart jordbruk. Det stela EU-regelverket hämmar. Egentligen är det märkligt att politiken lägger sig i en certifiering som går utöver vad lagstiftningen kräver. Det gör att det blir svårare att utveckla reglerna i takt med så väl förändringar på marknaden som ny kunskap och teknik.

Åsa 

P.S. Följ gärna bloggen genom att prenumerera här (scrolla ned en bit på sidan för att fylla i din mejladress)! D.S.

Kategorier: Ekologiskt
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.