Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Tankar om palmolja i tanken

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 25 februari 2019

Palmoljan finns i en mängd produkter, inte minst livsmedel. Att den har intressanta tekniska egenskaper som att den till exempel ger önskvärd smak och textur har bidragit till dess popularitet. Miljoner människor i framför allt Indonesien och Malaysia är idag ekonomiskt beroende av palmoljan där den spelar en avgörande roll för ländernas ekonomi. Samtidigt kritiseras palmoljan ofta för att bidra till regnskogsavverkning och minskad biologisk mångfald.

Palmoljan finns i en mängd produkter, inte minst livsmedel. Att den har intressanta tekniska egenskaper som att den till exempel ger önskvärd smak och textur har bidragit till dess popularitet. Miljoner människor i framför allt Indonesien och Malaysia är idag ekonomiskt beroende av palmoljan där den spelar en avgörande roll för ländernas ekonomi. Samtidigt kritiseras palmoljan ofta för att bidra till regnskogsavverkning och minskad biologisk mångfald.

På Axfood har vi länge tillåtit palmolja i våra egna produkter om den är certifierad. På så sätt är vi med och bidrar till en mer hållbar utveckling med bättre villkor för människorna i produktionen samtidigt som ytterligare avskogning förhindras. Sedan ett par år tillbaka övergår vi till att i allt större utsträckning använda den striktare RSPO Next-certifieringen. Parallellt byter vi ut palmoljan i allt fler av våra egna varor, inte minst på grund av ett starkt konsumenttryck.

Smått ofattbara 70 miljoner ton palmolja produceras årligen globalt. Efterfrågan fortsätter att öka, inte minst från stora marknader som Kina och Indien. Under de senaste åren har palmoljan dessutom fått ett nytt användningsområde. I takt med att fler alternativ behövs till fossila bränslen, används mer råvara från oljepalmen till diesel. Redan 2017 gick närmare hälften av EU:s import av palmolja till transporter. Det är en farlig utveckling eftersom det handlar om gigantiska volymer (nästan fyra miljoner ton årligen) som bidrar till ytterligare skövling av regnskog och en minskning den biologiska mångfalden. Den ökade efterfrågan från transportsektorn riskerar även att göra maten dyrare, vilket främst drabbar miljontals ekonomiskt utsatta över hela världen.

Eftersom utsläppen från transporter har stor miljöpåverkan är det nödvändigt att fossila bränslen fasas ut och byts mot förnyelsebara drivmedel. Men det betyder inte att vi ska fylla våra bränsletankar med vad som helst om alternativen är sämre för miljön. På Axfood säger vi därför nej till att tanka våra lastbilar med HVO-bränsle som innehåller råvara från oljepalmen. På kort sikt bidrar det till att våra koldioxidutsläpp ökar. Samtidigt arbetar vi för att diversifiera vår lastbilsflotta och överger successivt fossila bränslen till förmån för bland annat flytande och komprimerad biogas, rapsbränsle, etanol och el.

I omställningen till ett fossilfritt Sverige är fossilfria transporter en stor utmaning. För att lyckas krävs långsiktig politik och en nationell strategi som omfattar trovärdiga villkor för att industrin ska kunna investera i mer hållbara fordon och drivmedel.

Åsa

P.S. Följ gärna bloggen genom att prenumerera här (scrolla ned en bit på sidan för att fylla i din mejladress)! D.S.

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.