Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Vi måste plastbanta

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 24 september 2019

Användandet av plast ökar i världen. Det leder till att det tas upp allt mer fossil olja ur marken som driver på den globala uppvärmningen och bidrar till nedskräpning av världshaven. Men även om plastanvändningen behöver minska är inte all plast till ondo.

Användandet av plast ökar i världen. Det leder till att det tas upp allt mer fossil olja ur marken som driver på den globala uppvärmningen och bidrar till nedskräpning av världshaven. Men även om plastanvändningen behöver minska är inte all plast till ondo.

Plast är ett fantastiskt material med ett enormt användningsområde. Det är därför ingen slump att det används till att från förpackningsmaterial till leksaker och medicinsk utrustning. Att all plast ska tas bort är därför inte rimligt. Vi behöver snarare plastbanta genom att ta bort den där det går och annars minska volymerna och byta till förnyelsebar och återvunnen råvara. Helt enkelt se till att rätt plast används på rätt plats, vilket också beskriver den nya plaststrategi som Axfood ska arbeta efter. På fem år ska användningen av plast bantas med totalt 25 procent.

Och det behövs en tydlig grön skatteväxling för att ge plastbantningen en rejäl knuff i rätt riktning. En generell skatt på plast baserad på jungfrulig fossil olja vore ett effektivt sätt för att styra över efterfrågan till förnyelsebar och återvunnen råvara. En annan möjlighet vore att införa en skatt på produkter och förpackningar som är tillverkade av fossil plast. Och varför inte lagstifta om plant på flera artiklar för att öka det cirkulära flödet? Idag är nämligen antalet produkter som är kopplade till pant begränsat. Att ytterligare differentiera producenternas förpackningsavgifter i flera nivåer efter hur väl förpackningarna kan materialåtervinnas vore också ett sätt att förbättra dagens dåliga resurshållning.

Handeln har under de senaste åren satsat på att gå från plastbärkassar av fossil råvara till att använda förnyelsebart eller återvunnet material. Något som uppskattats av många konsumenter. Det är därför synd att regeringen från och med nästa år inför en skatt på alla plastbärkassar, oavsett vad de är tillverkade av. Det är symbolpolitik som sänder fel signaler till både konsumenter och näringsliv vad gäller omställning till en mer cirkulär ekonomi. Plastbärkassarna är inte heller sådana som skräpar ned eftersom de används som soppåsar eller lämnas till materialåtervinning. Om det behövs en plastskatt vore det bättre att välja en artikel som bidrar till nedskräpning, till exempel plast runt godis och glass.

Kategorier: Klimat
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.