Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

En hållbar rapport med mycket att glädjas åt

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 16 mars 2021

Nu har Axfoods senaste års- och hållbarhetsredovisning publicerats. En intressant fråga är förstås hur det mycket speciella pandemiåret påverkade hållbarhetsarbetet. Även om det är full fart framåt med nya utmaningar tycker jag att det är viktigt att passa på att stanna upp och reflektera över och lära av året som gått.

Försäljningen av hållbarhetsmärkta varor ökar.

Nu har Axfoods senaste års- och hållbarhetsredovisning publicerats. En intressant fråga är förstås hur det mycket speciella pandemiåret påverkade hållbarhetsarbetet. Även om det är full fart framåt med nya utmaningar tycker jag att det är viktigt att passa på att stanna upp och reflektera över och lära av året som gått.

Förra våren blev det en kraftig nedgång i antalet genomförda sociala revisioner hos våra leverantörer under ett par månader. Sedan återhämtade sig arbetet och slutresultatet blev faktiskt fler genomförda revisioner än föregående år. Däremot har resandet under året varit ytterst begränsat och inköparna har i väldigt liten utsträckning besökt leverantörer. Det innebär givetvis en viss risk eftersom det är viktigt att inköparna själva bildar sig en uppfattning om produktionen.

I början av förra året trodde jag att utsläppen från våra Dagab-lastbilar skulle minska mycket eftersom stora investeringar gjorts i moderna lastbilar med bland annat flytande biogas. Men tyvärr ökade utsläppen något under 2020. Det beror på pandemin med fler som åt hemma i stället för på restaurang. Ökad försäljning ger fler transporter. Trots det minskade glädjande nog utsläppen per ton mat, vilket är ett direkt resultat av satsningarna på fossilfria alternativ.

På samma sätt kunde vi förvänta oss en ökad elförbrukning eftersom lager och butiker fått jobba för högtryck, inte minst under den initiala bunkringsperioden under våren då hyllorna i butikerna tömdes. Trots det gick elförbrukningen ner eftersom vi bland annat investerat i butikerna och uppföljning av elförbrukning. Vi kunde även glädjas åt stora minskningar av klimatpåverkande köldmedia som pyser ut från kylsystemen.

Arbetet med att halvera matsvinnet fungerade bra under året trots utmaningar med svängningar i försäljningen. När halva tiden passerat till vårt halveringsmål 2025 har vi minskat utsläppen i den takt vi behöver för att nå hela vägen. Bättre beställningsrutiner, ny teknik för datumkontroll, utförsäljning av varor med korta datum och donationer till välgörenhet är några viktiga initiativ som ligger bakom resultatet. Minskat matsvinn är positivt både för att minska klimatpåverkan, negativ påverkan på biologisk mångfald, kemikalieanvändning och övergödning.

Det är också viktigt att våra kunder valt att köpa alltmer hållbarhetsmärkta varor. Förhoppningsvis kan målet om en försäljningsandel om 30 procent nås till 2025. Den ekologiska försäljningen, som är en del av denna, ligger däremot stilla. Det sker ett visst tapp i försäljningsandel när det gäller animaliska produkter, men det kompenseras av en ökande andel inom frukt och grönt. Troligtvis är det miljöengagerade kunder som visserligen köper ekologiskt, men som väljer att minska sin konsumtion av mejeriprodukter och kött för klimatets skull.

Till sist en reflektion om jämställdhetsarbetet. Andelen kvinnliga ledare har ökat och låg 2020 på 33 procent. När jag började på Axfood var det få kvinnliga butikschefer och ibland hörde man resonemang om att det nog var få kvinnor som vill ha den typen av jobb. Det hör man aldrig numera. En orsak till att det går i rätt riktning att HR-avdelningen ordnar uppskattade trainee-utbildningar för blivande butikschefer där många kvinnor deltar. En viktig detalj i sammanhanget är även att vår koncernledning under året blev helt jämställd med exakt lika många kvinnor som män.

2020 blev ett annorlunda och på många sätt utmanande år, inte minst för vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsresan bara fortsätter och den tar aldrig slut. Även om vi går i mål med flera utmaningar, tillkommer det hela tiden nya. För mig gör det arbetet än mer viktigt och spännande. Eftersom vi aldrig når någon slutdestination är det också viktigt att tillåta sig att glädjas åt allt det positiva som presterats i års- och hållbarhetsredovisningen 2020 – och att tillåta sig att fira de små segrarna.

Åsa

P.S. Du kan prenumerera på vår hållbarhetsblogg här. D.S.

Kategorier: Ekologiskt Klimat Matsvinn
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.