Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Ett exceptionellt år med tydliga kliv mot fortsatt hållbar tillväxt

Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood 26 februari 2021

I en exceptionell tid summerar Axfood ett år som både överträffar marknadens tillväxt och innebär en ökad lönsamhet. Willys fantastiska utveckling fortsätter, Hemköp har fortsatt utveckla sitt koncept och Snabbgross har genom snabbfotad innovation stått emot en svag restaurangmarknad och tagit marknadsandelar. E-handeln har skjutit i höjden och Axfood har växt mer än marknaden även i denna kanal. Med hög takt i vårt innovations-, utvecklings- och hållbarhetsarbete och en lång rad nya tjänster som lanserats under året står Axfood väl rustade för fortsatt tillväxt.

Klas Balkow, vd Axfood, i Hemköpsbutik

I en exceptionell tid summerar Axfood ett år som både överträffar marknadens tillväxt och innebär en ökad lönsamhet. Willys fantastiska utveckling fortsätter, Hemköp har fortsatt utveckla sitt koncept och Snabbgross har genom snabbfotad innovation stått emot en svag restaurangmarknad och tagit marknadsandelar. E-handeln har skjutit i höjden och Axfood har växt mer än marknaden även i denna kanal. Med hög takt i vårt innovations-, utvecklings- och hållbarhetsarbete och en lång rad nya tjänster som lanserats under året står Axfood väl rustade för fortsatt tillväxt.

Det är ett mycket speciellt år som jag här i mitt vd-ord ska sammanfatta. Ett år som inte varit likt något annat jag upplevt, och ett år då vi alla har behövt ställa om och anpassa oss efter en helt ny situation. Som ledare för Axfood har jag nog aldrig varit mer stolt över vad vi gemensamt lyckats åstadkomma. Trots stora påfrestningar har vi tillsammans axlat vårt samhällsansvar i att hålla butiker, lager och transporter igång. Det är fantastiska insatser som gjorts inom vår organisation för att säkra varuförsörjningen och möjliggöra en god tillgänglighet på varor till kunder runtom i hela landet. Hälsan och säkerheten för våra medarbetare och kunder har varit vår högsta prioritet, med ett omfattande arbete för att motverka smittspridning på kontor, lager och i butik i fokus.

Nya köpbeteenden, nya möjligheter

Pandemin har påverkat samhället i grunden, och därmed också vår verksamhet på flera olika sätt. Det har varit högtryck i de flesta delarna av vår koncern, men det finns också delar som haft det tufft, precis som inom många andra branscher. Efterfrågan inom dagligvaruhandeln har legat på en historiskt hög nivå under året då många valt att konsumera sin mat hemma. Samtidigt var det tydligt att vissa butikslägen gynnades mer än andra, där bostadsnära butiker gynnats och butiker i centrala storstadslägen haft det tuffare. Förändrade konsumtionsvanor påverkade också café- och restaurangmarknaden negativt.

Den kanske allra största förändringen i konsumenters köpbeteende har under året varit den ökade andelen e-handel. Försäljningen fick ett stort uppsving och 2020 blev året då många gjorde sin allra första e-handelsbeställning av mat. Inte minst de äldre.

För Axfood har rådande situation och det ökade trycket på e-handeln inspirerat till nya kreativa lösningar och koncept för ökad tillgänglighet. Willys har lanserat nya sätt att komma närmare kunderna genom att testa mobila hämtskåp som komplement till de hämtskåp vid butiker som alltfler kunder vill använda när de e-handlar. Mat.se lanserade restaurangsamarbeten och Urban Deli öppnade webbutik som ett sätt att nå ut till sina kunder när det inte längre är möjligt att samlas på restaurang. Och Hemköp har ökat tempot rejält i utrullningen av sin e-handel.

Även i butik har den ökade efterfrågan drivit fram nya sätt att möta kund. Snabbgross har öppnat upp sina butiker för privatpersoner för att under pandemin erbjuda ytterligare en möjlighet att handla mat tryggt i luftiga grossistbutiker. Vi har också skapat ett snabbspår för lokala producenter som kämpar för sin överlevnad, och som genom snabbspåret fått möjlighet att sälja sina produkter i butik när deras vanliga restaurangkunder minskat sina inköp.

Ett starkt år under extraordinära omständigheter

Sammantaget blev 2020 ännu ett starkt år för Axfood, med en bra omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet. Butiksomsättningstillväxten uppgick till 8,7 procent, vilket än en gång var högre än dagligvaruhandelns genomsnittliga tillväxt, som under året uppgick till 7,6 procent. Vår tillväxt inom e-handeln uppgick till hela 112 procent, vilket ska jämföras med marknadens tillväxt om 95 procent. Andelen e-handelsförsäljning på marknaden via upphämtning i butik gick under årets sista månader om andelen för hemleveranser. Tillväxten uppgick till 173 procent, vilket var drygt tre gånger högre än tillväxten för hemleverans. Och även här överträffar vi marknaden.

Samtidigt som vår nettoomsättning ökade lyckades vi även förbättra rörelseresultatet och lönsamheten. Rörelseresultatet ökade med 9,7 procent till 2 510 Mkr, vilket främst förklaras av den positiva försäljningstillväxten i jämförbara butiker, men även av att vi lyckats utnyttja vår kapacitet på ett framgångsrikt sätt och uppnått en mycket bra effektivitet.

Willys uppvisade under året en fantastisk utveckling, vilket gjorde att positionen som Sveriges ledande lågpriskedja stärktes ytterligare. Flera av våra andra varumärken hade ett utmanande år under pandemin, men det är viktigt att komma ihåg att Axfood är en familj av särskiljande koncept som samverkar och att alla våra varumärken bidrar till långsiktigt lönsam tillväxt.

Dagab har på ett utomordentligt sätt stöttat kedjorna och lagt grunden för koncernens lönsamhetsförbättring. Dagab servar fler butiker och e-handelskonsumenter än någonsin tidigare och har gjort en imponerande resa med att öka produktiviteten i såväl butiks- som e-handelslogistiken.

Siktet inställt på lång sikt

Vår ambition är att utveckla de starkaste positionerna på de mest attraktiva marknaderna. Vi har fantastiska förutsättningar för det med vår portfölj av starka varumärken. Trots att pandemin har tagit mycket av vårt fokus under året fortsätter vi att hålla en hög utvecklingstakt i våra framtidssatsningar.

Det råder full aktivitet i Bålsta utanför Stockholm, där vårt nya högautomatiserade logistikcenter för butik och e-handel ska stå klart 2023. En stor del av fastigheten är nu stomrest och bygget imponerar med sina 30 meter på höjden. Vi förbereder för att gå in i nästa fas då vi inleder installationen av automationen. Det är riktigt spännande att se hur det enorma lagret nu börjar ta form.

Vi har utökat kapaciteten och förbättrat effektiviteten i våra befintliga e-handelslager, och flyttat in vårt nätapotek Apohem i Årstalagret. På det sättet uppnår vi synergier genom samverkan med våra andra koncept och skapar förutsättningar för en fortsatt hög tillväxt.

På transportsidan utvecklar vi en ny enhetlig transportlösning som är effektiv, skalbar och flexibel för framtiden. Dagab testar nu ett nytt transportsystem som möjliggör transportoptimering, mindre omlastningar och skapar en överblick över våra transportflöden. Systemet möjliggör också en modern och effektiv ruttplanering, och möjlighet att följa leveranser och avisering för både butik och e-handel. Vi närmar oss nu en andra pilot då vi kommer att testa e-handel för plock i butik under våren.

Inom det digitala kundmötet fortsätter vi att testa olika lösningar för en mer friktionsfri och relevant köpupplevelse för konsumenten, och under året lanserades funktionalitet som möjliggör självscanning och betalning med mobilen i ett antal butiker, något som rullas ut bredare under 2021.

Det är inte så ofta vi öppnar nya butikskoncept, men nya Snabbgross Club som slog upp portarna i norra Stockholm i november är ett spännande initiativ som vill attrahera konsumenten som söker livsmedel, råvaror och hushållsartiklar av hög kvalitet, i större förpackningar och till bra priser. Konceptet har mottagits väl och det är tydligt att det finns ett behov och stort intresse.

Hållbara framsteg

Trots ett år av stora utmaningar har vi den kanske allra största utmaningen framför oss. Maten står för en betydande del av hushållens klimatpåverkan, och att skapa en mer hållbar produktion är en förutsättning för att nå klimatmålen. Det innebär att vi i vår koncern kan och ska vara en viktig förändringskraft som gör skillnad – både för dagens och framtidens konsumenter. För oss innebär hållbarhet att se till helheten och att väga in hur alla delar av verksamheten, och de beslut som fattas, påverkar allt från maten till miljön och människan. För allt hänger samman.

Vi har under året fortsatt att flytta fram positionerna inom hållbarhetsområdet. Fler fossilfria transporter, mindre matsvinn i butikerna, högre försäljning av växtbaserade proteiner, mindre plast i förpackningar, fler solceller på butikstak och fler sociala revisioner i leverantörsleden är några exempel på vad vi arbetat med. Med Hemköps nya förmånliga lojalitetsprogram, Klubb Hemköp, är vi först ut i branschen med att premiera hållbara val som är positiva för både klimatet och den egna hälsan. Och tillsammans med Scania testar och utvecklar vi också nya lösningar för elektrifiering av tunga transporter, vilket är en viktig pusselbit för att nå vårt mål om fossilfria transporter.

20 år – och starkare tillsammans

Året som gått är året då Axfood fyllde 20 år, även om många av våra bolag har en historia som sträcker sig mycket längre tillbaka än så. Under denna tjugoårsperiod har vi byggt en stabil grund utifrån vilken vi levererar på vårt uppdrag – att möjliggöra en bättre vardag där alla kan dela glädjen över prisvärd, bra och hållbar mat. Vi har utvecklat våra kedjor men också lagt till nya medlemmar i familjen. Vi ska stärka det vi redan har men också se helt nya möjligheter. Styrkan med vår struktur är att vi har många olika koncept under samma tak och att vi på så sätt gör skillnad, för väldigt många. För tillsammans möter vi över 4,5 miljoner kunder varje vecka, där vårt utbud påverkar vad som ligger på deras tallrikar. Det ska vi vara stolta över!

Stolt är jag också över alla de fantastiska insatser som alla medarbetare runtom i koncernen och över hela landet har bidragit med under detta omvälvande år. Jag vill därför särskilt passa på att tacka alla er som har varit med och skapat den starka position som vår koncern har idag. Vi är starkare tillsammans, och det har 2020 visat oss tydligare än någonsin.

Stockholm i februari 2021

Klas Balkow

Vd och koncernchef

Texten är också publicerad som vd-ord i Axfoods års- och hållbarhetsredovisning 2020

Klas Balkow, vd och koncernchef

Om skribenten

Klas Balkow, vd och koncernchef

Klas Balkow är vd och koncernchef för Axfood sedan 2017. Han är också vice ordförande i Svensk Handel och ledamot i Svensk Näringsliv och Svensk Dagligvaruhandel. Här delar han med sig av tankar om både Axfood och utvecklingen inom dagligvarubranschen.