Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Klas Balkow: Hållbart ledarskap handlar om att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna

28 oktober 2021

Nyligen hade jag äran att ta emot priset för Hållbart ledarskap 2021 från Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC). Jag ser utmärkelsen främst som ett kvitto på att det gedigna hållbarhetsarbete som vi alla gör inom Axfood.

Axfoods vd & koncernchef Klas Balkow vinnare av Hållbart ledarskap

Nyligen hade jag äran att ta emot priset för Hållbart ledarskap 2021 från Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC). Jag ser utmärkelsen främst som ett kvitto på att det gedigna hållbarhetsarbete som vi alla gör inom Axfood.

Hållbart ledarskap handlar främst om trovärdighet, transparens och om att skapa rätt förutsättningar för alla medarbetare att bidra till en mer hållbar utveckling. Tydlighet kring vart vi är på väg och vad vi gemensamt siktar mot är centralt. Budskapen om den gemensamma resan kan aldrig upprepas för många gånger. Ju fler medarbetar som följer med på hållbarhetståget, desto bättre har vi lyckats. Att ha engagerade människor i organisationen och se till att låta dem driva frågorna är avgörande. Att betona vikten av hållbar utveckling sänder signaler ut i organisationen. På samma sätt som det gör det när våra viktigaste hållbarhetsmål redovisas sida vid sida med finansiella mål i års- och hållbarhetsredovisningen. Och att vår hållbarhetsutbildning är obligatorisk för alla medarbetare.

Det är viktigt att hållbarhetsarbetet är integrerat i hela verksamheten. Hållbarhet är inte ett projekt som ska separeras från övriga företaget, det ska genomsyra alla delar och funktioner. Annars lyckas vi inte. På ett sätt kan man kan säga att vi alla inom Axfood arbetar med hållbarhet, oavsett om det gäller inköp, butiksförsäljning eller något annat. Ofta pratats det om hållbarhetsarbetet enbart som en extra kostnad. Men att ligga väl framme inom hållbarhetsarbete är en stor konkurrensfördel och bidrar positivt i balansräkningen - samtidigt som det är bra för planeten. Matsvinn, mindre elförbrukning och plastbantning är bara några exempel på att det faktiskt fungerar så. Hållbarhet och lönsamhet går ofta hand i hand.

Vårt hållbarhetsarbete på Axfood präglas framför allt av att vi inte tar några genvägar. Vi arbetar brett med alla de delar inom hållbarhetsområdet där vi ser att vi behöver förbättra eller kan göra skillnad. Vi pratar därför om hållbarhet som ”hållbarhet i allt” eftersom många delar hänger ihop och påverkar varandra. Vi måste klara av att hålla många bollar i luften samtidigt och se till helheten, gärna på lång sikt. Annars är det inte hållbart. Det kan till exempel vara lätt att lockas av att plastbanta, men om inte alla delar tas i beaktande kan det leda till att andra negativa miljöeffekter som att matsvinnet ökar.

Situationen för klimatet är oroande, samtidigt vägrar jag att bli pessimist. Det är tydligt hur kraftsamlingen äger rum här och nu, både inom näringsliv och politiken. Det ger mig hopp att vi snart får se en ketchupeffekt av många positiva förändringar.

Klas Balkow
vd & koncernchef Axfood

Kategorier: Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood