Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Klas Balkow: Stark utveckling och stora kliv framåt

Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood 15 juli 2021

Axfood utvecklas i hög takt och tar nya betydande steg för att säkra framtida konkurrenskraft. För några veckor sedan tillkännagav vi förvärvet av Bergendahls Food och en minoritetsandel i City Gross, en logisk affär som gynnar våra kunder och stärker parternas marknadsposition och som just nu prövas av Konkurrensverket. Dessutom säkrar vi nu basen i vår framtida logistikplattform med ett antal nya viktiga investeringar.

Klas Balkow Axfood

Axfood utvecklas i hög takt och tar nya betydande steg för att säkra framtida konkurrenskraft. För några veckor sedan tillkännagav vi förvärvet av Bergendahls Food och en minoritetsandel i City Gross, en logisk affär som gynnar våra kunder och stärker parternas marknadsposition och som just nu prövas av Konkurrensverket. Dessutom säkrar vi nu basen i vår framtida logistikplattform med ett antal nya viktiga investeringar.

Jag kan med glädje konstatera att vi stänger ännu ett starkt kvartal. Trots höga jämförelsetal, en negativ kalendereffekt och den lägsta matprisinflationen på många år fortsätter Axfood att växa med en butiksomsättningstillväxt som var högre än marknadens. Dessutom växer vi snabbare än marknaden även inom e-handeln, fortsatt drivet av det av kunderna mycket uppskattade leveranssättet upphämtning i butik. Exklusive kostnader relaterade till Bergendahlstransaktionen ökade koncernens rörelseresultat och lönsamhet väsentligt.

Stärkta marknadspositioner

Willys fortsätter växa och stärka sin position med alltfler och alltmer lojala kunder, vilket kontinuerligt bekräftas av våra egna varumärkesundersökningar. Hemköps franchisebutiker fortsätter att uppvisa en positiv utveckling och även Tempo hade ett bra kvartal. Men vi har fortfarande utmaningar med de egenägda Hemköps-butikerna i centrala storstadslägen som påverkas av förändrade kundflöden.

Snabbgross fortsätter att prestera väl och tillväxten var mycket stark under kvartalet, delvis på grund av låga jämförelsetal från föregående år. Att Snabbgross kunnat hålla öppet också för privatkunder under pandemin har både uppskattats av kunderna och bidragit till försäljningen, och Snabbgross Club fortsätter locka nya medlemmar.

Den verksamhet som drabbats mest under pandemin är Eurocash i gränshandeln. Sedan mitten av juni har vi dock med de lättade reserestriktionerna sett en gradvis ökad kundtillströmning, en mycket glädjande utveckling som vi hoppas håller i sig. Enligt en färsk undersökning är andelen norrmän som vill handla i svenska gränshandelsbutiker efter pandemin väldigt hög och i stort densamma som före pandemin.

Stora satsningar inom logistiken

Dagabs utveckling det senaste året, inte minst vad gäller produktivitet, är enastående och även under andra kvartalet ökade rörelseresultatet och lönsamheten markant. Dagab fortsätter att leverera en stabilitet i varuförsörjningen och midsommarhelgen, som är en av dagligvaruhandelns stora och viktiga mathelger, var inget undantag.

För att utveckla en än mer hållbar, effektiv och konkurrenskraftig varuförsörjning tar vi nu nästa steg och säkrar basen för en rikstäckande logistikplattform av högsta klass. Idag tillkännager vi nya spännande initiativ som innebär att vi under kommande år flyttar och automatiserar vårt e-handelslager i Göteborg, automatiserar vårt nya frukt- och gröntlager i Landskrona, och bygger ut vårt höglager i Backa med automation. Satsningarna kompletterar vårt nya logistikcenter i Bålsta och kommer stärka hela Axfoodfamiljen och externa kunder, och skapar ytterligare förutsättningar för tillväxt och lönsamhet för många år framåt.

I logistikcentret i Bålsta har i dagarna de första lastbilarna med automationsutrustning rullat in och lastats av, och vi går nu in i nästa fas när vi inleder arbetet med att installera automationen i den torra lagerdelen. Dessutom pågår implementeringen av koncernens nya transportsystem för fullt. Vi tar också nästa steg i samarbetet med Scania med investeringen i Scanias första serietillverkade och levererade helelektriska tunga lastbil i Sverige och en helt ny laddhybrid, vilka nu dagligen levererar livsmedel till butiker i Stockholmsområdet. Dagab är en av de första aktörerna i Europa att driftsätta elektriska lastbilar på det här sättet, ett stort steg på vår resa mot fossilfria transporter.

Förvärv av Bergendahls Food och partnerskap med City Gross
I maj tillkännagav vi förvärvet av Bergendahls Food och partnerskapet med City Gross där vi går in som minoritetsägare. Det är en spännande och bra affär som skapar förutsättningar för att vi tillsammans med Bergendahls, City Gross och Bergendahls externa kunder blir starkare på marknaden. Genomförandet av transaktionen är villkorat av godkännande från Konkurrensverket och prövningen, som kan ta upp till fyra månader, pågår. Affären lägger grunden för fortsatt tillväxt, och genom ökade volymer, förbättrad köpkraft och effektivare lösningar kan vi stärka erbjudandet, vilket gagnar såväl alla involverade parter som Sveriges konsumenter.

Högt tempo framåt

Vi går ur det första halvåret 2021, som präglats av pandemin och förändringar i marknaden, starkare och mer konkurrens-kraftiga än tidigare. Våra medarbetare har arbetat hårt och med mycket energi under dessa mycket speciella omständigheter, vilket är något jag är stolt och tacksam för.
Vi fortsätter att hålla ett högt tempo, inte minst i våra framtidssatsningar, för att säkra vår konkurrenskraft även på längre sikt.

Klas Balkow

Texten är också publicerad som vd-ord i Axfoods Q2-rapport 2021

Kategorier: Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood
Klas Balkow, vd och koncernchef

Om skribenten

Klas Balkow, vd och koncernchef

Klas Balkow är vd och koncernchef för Axfood sedan 2017. Han är också vice ordförande i Svensk Handel och ledamot i Svensk Näringsliv och Svensk Dagligvaruhandel. Här delar han med sig av tankar om både Axfood och utvecklingen inom dagligvarubranschen.