Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Nu samarbetar vi med forskare för att stärka mångfalden

Monica Längbo, HR-direktör Axfood 5 juli 2021

Just nu pågår ett givande och spännande samarbete mellan Axfood, forskare från bland annat Handelshögskolan i Stockholm och konsulter från Mitt Liv för att utveckla en rekryteringsprocess som stärker mångfalden.

Just nu pågår ett givande och spännande samarbete mellan Axfood, forskare från bland annat Handelshögskolan i Stockholm och konsulter från Mitt Liv för att utveckla en rekryteringsprocess som stärker mångfalden.

Inom Axfood jobbar vi hela tiden med att mångfaldssäkra våra processer. Störst vikt har vi lagt på rekryteringsprocessen eftersom den avgör vilka vi inom Axfoodfamiljen är. Här eftersträvar vi en så objektiv process som möjligt.

Forskare och konsulter genomlyser just nu hur inkluderande vår rekryteringsprocess är och vad vi kan göra för att den ska bli ännu mer inkluderande. Tanken är att ta fram ”best-practise” för rekrytering som kan rullas ut i hela storkoncernen Axel Johnson. Jag är glad att vi ses som föregångare och tacksam över möjligheten att vässa oss ytterligare.

På Axfood är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till ett bättre kundmöte, mer innovation och en roligare arbetsplats. Därför har vi sedan 2014 haft strategiska mångfalsmål och haft som vision att spegla det samhälle vi verkar i. För att nå hela talangpoolen och spegla våra kunder och samhället, behöver vi säkerställa att vi har en kompetensbaserad och inkluderande rekryteringsprocess. Vi är tacksamma för möjligheten att vara med och utveckla en forskningsbaserad modell för hur kompetensbaserade och inkluderande rekryteringar och befordringar ska genomföras.

En granskning och analys av Axfoods befintliga rekryteringsprocess genomförs nu med fokus på att utvärdera hur tjänster utannonseras, hur kandidater väljs ut, genomförande av intervjuer och hur beslut om rekrytering fattas. Till arbetet har en referensgrupp med forskare från olika discipliner knutits, med specialistkompetenser inom kompetensbaserad och agil rekrytering, tester, HR-tech, processdesign och mångfald och inkludering. De tittar på hur beslut fattas i varje steg i processen, vilka verktyg vi erbjuder i alla steg i processen för att fatta beslut baserade enbart på kompetens, det vill säga inkluderande beslut och hur väl processen efterlevs i verkligheten, vilka utmaningar vi möter och vilka möjligheter vi har att göra processen ännu mer inkluderande både i design och praktik.

Jag ser fram emot att se resultatet senare i år och hoppas att arbetet leder till lärdomar och slutsatser som bidrar till att kvalitetssäkra rekryteringen inom hela Axel Johnson-koncernen.

Monica

Kategorier: Monica Längbo, HR-direktör Axfood
Monica Längbo, HR-direktör

Om skribenten

Monica Längbo, HR-direktör

Monica Längbo är HR-direktör för Axfood sedan 2019. Monica är en efterfrågad föreläsare ofta med fokus på ledarskap, framtidens arbetsmarknad och mångfald och inkludering. Här delar hon med sig av HR-spaningar kring Axfood och vår omvärld.