Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Vikten av att mäta mångfald

Monica Längbo, HR-direktör Axfood 5 maj 2021

En anledning till att jag jobbar på Axfood är våra starka värderingar inom mångfald och inkludering. Det är en styrka med olika kompetenser, infallsvinklar och bakgrunder. Detta har Axfood insett för längesedan och vi är idag ett av få börsbolag som inte bara pratar om mångfald och inkludering, utan även mäter och redovisar mångfaldsdata.

Foto: Per Björklund

En anledning till att jag jobbar på Axfood är våra starka värderingar inom mångfald och inkludering. Det är en styrka med olika kompetenser, infallsvinklar och bakgrunder. Detta har Axfood insett för längesedan och vi är idag ett av få börsbolag som inte bara pratar om mångfald och inkludering, utan även mäter och redovisar mångfaldsdata.

Bland Stockholmsbörsens 100 största bolag mäter och redovisar endast två företag kulturell mångfald som en procentuell andel bland anställda och chefer. Om detta fick jag chansen att prata i Dagens industri häromveckan: Bara 2 av de 100 största börsbolagen visar mångfaldsdata.

Som med alla viktiga frågor är det bra att mäta för att kunna följa upp. Mäter man inte vet man inte om man kommer framåt. Bara processen i sig synliggör att det här är viktigt för oss.

Efter artikeln i Dagens industri har många hört av sig. Dels stolta medarbetare som gillar när vi tydligt lever våra värderingar, dels HR-chefer och vd:ar på andra börsbolag som undrar hur man kommer i gång.

Det är inte särskilt svårt. Varje år skickar vi in listor med personnummer till SCB och får tillbaka anonymiserad data redovisad på aggregerad nivå. På så sätt kan vi snabbt se inom vilka områden vi går framåt och var vi behöver göra mer. Vi ser hur ser det ut på olika nivåer inom koncernen, i olika bolag, i olika regioner och även i vår successionsplanering.

Förutom att mäta och redovisa har vi inom Axfood även ett tydligt mål kopplat till mångfald: 20 procent av våra ledare ska ha ”internationell bakgrund”, det vill säga att en person antingen är utlandsfödd eller har två utlandsfödda föräldrar. För oss är det viktigt att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ligger idag på omkring 15 procent och det är verkligen ingen ”quick-fix” utan ett systematiskt och långsiktigt arbete. Vi kommer fortsätta mäta, för det som mäts blir gjort.

En mycket viktig del i arbetet med inkludering och mångfald är att säkerställa våra processer. Axfood har sedan några år tillbaka en rekryteringsprocess som strävar efter att vara så objektiv som möjligt. Just nu genomlyser vi den i samarbete med Mitt Liv för att dels se vad övriga bolag inom Axel Johnson-sfären kan inspireras av och ta efter, dels vad vi själva kan förbättra ytterligare.

Jag är stolt över att jobba i en koncern med medarbetare, ledare och ägare som så tydligt lever våra värderingar. Tillsammans är vi olika nog att göra skillnad.

Monica

Kategorier: Monica Längbo, HR-direktör Axfood
Monica Längbo, HR-direktör

Om skribenten

Monica Längbo, HR-direktör

Monica Längbo är HR-direktör för Axfood sedan 2019. Monica är en efterfrågad föreläsare ofta med fokus på ledarskap, framtidens arbetsmarknad och mångfald och inkludering. Här delar hon med sig av HR-spaningar kring Axfood och vår omvärld.