Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Klas Balkow: 2021 ett historiskt år för Axfood

Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood 7 februari 2022

Vi summerar ett intensivt år med hög takt i utvecklingen, och konstaterar att 2021 förmodligen är det mest händelserika året i Axfoods historia. Samtidigt som våra koncept stärker marknadspositionerna genomför vi stora strukturella förändringar som skapar förutsättningar för en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt.

Axfoods 2021

Vi summerar ett intensivt år med hög takt i utvecklingen, och konstaterar att 2021 förmodligen är det mest händelserika året i Axfoods historia. Samtidigt som våra koncept stärker marknadspositionerna genomför vi stora strukturella förändringar som skapar förutsättningar för en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt.

Under året som gått har det varit hög aktivitet inom alla delar av koncernen. Vi har verkat i en pandemi som utmanat med nya kundbeteenden och köpmönster, där vårt främsta fokus har varit våra medarbetares och kunders välmående. Vi har samtidigt gjort omfattande investeringar i framtidens logistikstruktur och digitala utveckling samt förvärvat partihandelsverksamheten Bergendahls Food och en minoritetsandel i stormarknadskedjan City Gross. I december tillkännagav vi ytterligare en viktig strategisk affär, partnerskapet med Mathem, som just nu prövas av Konkurrensverket.

Stark avslutning på ett händelserikt år

Detta intensiva år avslutas med ett starkt fjärde kvartal. Butiksomsättningstillväxten om 3,1 procent överträffar marknadens tillväxt och dessutom levererar vi ett förbättrat resultat och en rörelsemarginal om 4,3 procent. Det ser jag som ett kvitto på hur våra koncept fortsätter att utvecklas och stärka sina marknadspositioner. Men kvartalet har också kantats av ökad sjuk-frånvaro kopplat till den ökade smitt-spridningen i samhället, vissa störningar i leverantörsledet och höga drivmedelspriser.

Stärkta marknadspositioner

Trots marknadens högsta jämförelsetal fortsatte Willys att växa även under det fjärde kvartalet. Dessutom har positionen inom e-handeln utvecklats starkt under 2021. Allt fler konsumenter väljer Willys och nyligen passerades tre miljoner medlemmar i kundprogrammet Willys Plus, en ökning med nästan en miljon medlemmar de senaste fem åren. Utvecklingen under kvartalet påverkades också positivt av gränshandelns återhämtning, och Eurocash nettoomsättning ökade kraftigt.

Hemköp, som kontinuerligt vidareutvecklar sitt koncept och stärker hållbarhetsprofilen, växte under kvartalet i en högre takt än marknaden, med en fortsatt fin återhämtning för butiker i centrala storstadslägen. Dessutom förbättrades lönsamheten återigen. Med en stark avslutning sammanfattar Hemköp ett av sina bästa år någonsin, och ser också en positiv utveckling av kundlojaliteten sedan Klubb Hemköp lanserades för drygt ett år sedan.

Snabbgross levererade ett fantastiskt avslut på året och redovisar en tvåsiffrig försäljningsökning på helårsbasis med rekordhög rörelsemarginal. Konceptet, kundbasen och marknadsandelen har stärkts kontinuerligt och medlemsbaserade Snabbgross Club där både privat- och företagskunder kan handla skapar nya spännande möjligheter för ytterligare tillväxt.

Dagab fortsätter att leverera bra resultat samtidigt som aktivitetsnivån är mycket hög inom många områden. Vi tar stora steg i utvecklingen av ett än mer prisvärt och hållbart sortiment, en ökad effektivitet inom logistiken för såväl butik som e-handel samt ett digitalt och datadrivet arbetssätt. Integrationen av Bergendahls Food löper enligt plan med fokus just nu på att integrera partihandeln med Dagabs verksamhet.

Blicken framåt, hög utvecklingstakt och höjt långsiktigt lönsamhetsmål

Vi går stärkta ur ett framgångsrikt år och med energi för fortsatta satsningar framåt. Vi fortsätter att hålla en hög ambitionsnivå inom hållbarhetsområdet. Med fokus på hela värdekedjan och ett hållbarhetsarbete som genomsyrar alla delar av vår koncern ska vi vara en positiv förändringskraft som bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Under 2022 uppskattar vi investerings-behovet till 2,6-2,7 miljarder kronor, en ökad nivå främst till följd av investeringar inom logistiken. För att bibehålla en stark finansiell position planerar vi att genomföra en företrädesemission om 1,5 miljarder kronor. Vi planerar också att öka expansionstakten genom att etablera 8-13 nya butiker och ytterligare stärka tillgängligheten och närvaron inom e-handeln.

Med de investeringar som nu görs skapas goda förutsättningar för ökad lönsamhet över tid. Därför höjde vi nyligen vårt lönsamhetsmål till en långsiktig rörelsemarginal om minst 4,5 procent. Till årsstämman kommer styrelsen föreslå en ökad utdelning om 7,75 kronor per aktie.

Stora kliv mot vår vision

Det är glädjande att med en stark boksluts-kommuniké stänga det kanske mest intensiva och omvälvande året för Axfood hittills. Ett år då vi tog stora och viktiga steg i vår koncerns fortsatta utveckling. Och ett år då vi tillsammans med våra medarbetare över hela landet tagit stora kliv mot vår vision att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat.

Klas Balkow

Texten är också publicerad som vd-ord i Axfoods bokslutskommuniké för 2021

Kategorier: Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood
Klas Balkow, vd och koncernchef

Om skribenten

Klas Balkow, vd och koncernchef

Klas Balkow är vd och koncernchef för Axfood sedan 2017. Han är också vice ordförande i Svensk Handel och ledamot i Svensk Näringsliv och Svensk Dagligvaruhandel. Här delar han med sig av tankar om både Axfood och utvecklingen inom dagligvarubranschen.