Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Klas Balkow: "Tacksam över det driv och engagemang som präglar alla våra verksamheter"

Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood 15 juli 2022

I en exceptionell tid med hög matprisinflation fortsätter Axfood att växa betydligt mer än marknaden. Förvärvet av Bergendahls Food, ett starkt kvartal för Willys och en kraftig återhämtning för Eurocash och Snabbgross har bidragit till den mycket starka försäljningstillväxten och det ökade resultatet.

Klas Balkow på Willys

I en exceptionell tid med hög matprisinflation fortsätter Axfood att växa betydligt mer än marknaden. Förvärvet av Bergendahls Food, ett starkt kvartal för Willys och en kraftig återhämtning för Eurocash och Snabbgross har bidragit till den mycket starka försäljningstillväxten och det ökade resultatet.

När jag skrev min vd-kommentar för ett år sedan hade vi en deflation på cirka en procent på livsmedel i Sverige. De senaste månaderna har vi gått mot en matprisinflation som närmat sig dubbelsiffriga tal. Utvecklingen vi ser är en konsekvens av en rad omvärldsfaktorer som corona-pandemin, kriget i Ukraina, kraftigt ökade el- och drivmedelspriser, brist på råvaror och förpackningar samt störningar i transportsektorn.

Omvärldssituationen påverkar hela varuförsörjnings-kedjan, från primärproduktionen till vår egen verksamhet och den svenska konsumenten som får en alltmer ansträngd hushållsbudget.

Återgång till kundbeteenden som innan pandemin
I detta omvärldsläge ser vi samtidigt ett konsument-beteende som återgår till det som rådde före coronapandemin.

Våra kunder återkommer till fysisk butik, något som är särskilt kännetecknande för större butiker i centrala storstadslägen där Hemköp har en bra position. Den norska konsumenten passerar återigen gränsen till Sverige för större matinköp, vilket innebär en mer normal kundtillströmning till Eurocash. Vi umgås på restauranger och caféer igen, vilket Snabbgross tillväxt och resultat i kvartalet är ett tydligt kvitto på. Samtidigt har matinköpen på nätet minskat, även om andelen e-handel fortsatt är betydligt högre än före coronapandemin.

Stabil resultatutveckling
Samtidigt som det är viktigt för oss att kompensera våra leverantörer för ökade kostnader är det också viktigt att fortsatt erbjuda våra kunder prisvärd, bra och hållbar mat.

Den extremt höga takten på prisökningarna från våra leverantörer har ännu inte helt reflekterats i konsument-priserna. Vidare har efterfrågan på kampanjvaror ökat och det fortsatt höga kostnadsläget för bland annat el och drivmedel påverkat negativt. Men tack vare vår mycket starka tillväxt i fysiska butiker, där Willys gynnas av rådande lågpristrend och av återgången i gränshandeln, samt ökade volymer av förvärvade Bergendahls Food redovisar vi ett högre resultat även detta kvartal. Dessutom bidrar avyttringen av Mat.se och en god kostnadskontroll i våra kedjor till den positiva resultatutvecklingen.

Vi redovisar samtidigt en lägre servicegrad än normalt för Dagab som en konsekvens av omfattande försenade inleveranser och ovanligt snabba skiften i efterfrågan vilket har medfört ökade logistikkostnader. Under kvartalet har vi arbetat intensivt tillsammans med våra leverantörer för att minimera störningar i leveranskedjan.

Integrationen av Bergendahls Food och etableringen i Bålsta löper planenligt
Enligt plan har flera viktiga milstolpar i integrationen av Bergendahls Food passerats i kvartalet. I slutet av april genomfördes partihandelskonverteringen till Dagabs system och processer, vilket är en viktig grund för det fortsatta arbetet med att säkra att skalfördelar omsätts i förväntade synergier. I maj inleddes förberedelserna för konverteringen av City Gross kassasystem, ett arbete som förväntas vara fullt genomfört runt årsskiftet. Förberedelserna inför produktionsstarten i det nya automatiserade logistikcentret i Bålsta pågår, där också Sveriges största takbyggda solpanelsanläggning har börjat installeras.

Tid för fler hållbara initiativ
Det är för mig angeläget att här också betona vikten av hållbarhetsfrågorna, för när matpriserna stiger finns risk för att hållbar och hälsosam mat prioriteras bort. Men klimat- och miljöutmaningarna är större och mer akuta än någonsin. Vårt arbete med hållbarhetsfrågorna genomsyrar alla delar av vår verksamhet och vi har en bred agenda som omfattar aktiviteter kopplade till hela matsystemet. Men det behövs också både mod och handlingskraft inom politiken, med åtgärder som gynnar både miljön och hushållens plånböcker. Därför har vi till politiken föreslagit att sänka momsen på hållbar mat. Vi menar att det skulle vara ett effektivt sätt att styra utvecklingen åt rätt håll, både för konsumenter, producenter och samhället i stort.

Ökad förmåga att möta snabba förändringar
Under andra kvartalet har vi även genomfört en fulltecknad företrädesemission. Med emissionen har vi ytterligare stärkt vår finansiella ställning och skapat ökad finansiell flexibilitet för tiden framåt när vi fortsätter att investera i vår logistik för ökad effektivitet och vårt totala erbjudande.

I en exceptionell tid när förändringstempot är ovanligt högt tar jag tillfället i akt att uttrycka hur tacksam jag är över det driv och engagemang som präglar alla våra verksamheter. Jag är också förvissad om att de erfarenheter vi har samlat från utmaningarna som bland annat Eurocash och Snabbgross mötte och hanterade under pandemiåren kommer öka hela koncernens förmåga att snabbt ställa om vid plötsliga förändringar i vår omvärld.

Gemensamt fortsätter vi att med stora portioner av såväl målmedvetenhet som ödmjukhet ta oss an utmaningar och möjligheter vi, våra leverantörer och våra kunder ställs inför.

Läs Axfoods delårsrapport för andra kvartalet 2022 

Kategorier: Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood
Klas Balkow, vd och koncernchef

Om skribenten

Klas Balkow, vd och koncernchef

Klas Balkow är vd och koncernchef för Axfood sedan 2017. Han är också vice ordförande i Svensk Handel och ledamot i Svensk Näringsliv och Svensk Dagligvaruhandel. Här delar han med sig av tankar om både Axfood och utvecklingen inom dagligvarubranschen.