Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Monica Längbo: Viktigast är att alla är inkluderade

Monica Längbo, HR-direktör Axfood 8 mars 2022

Den 8 mars varje år, Internationella kvinnodagen, uppmärksammas vikten av jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter för alla människor oavsett kön.

Den 8 mars varje år, Internationella kvinnodagen, uppmärksammas vikten av jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter för alla människor oavsett kön.

På Axfood har vi länge arbetat systematiskt med frågor kring inkludering och allas rättvisa möjligheter. Vi har fått en del uppmärksamhet framför allt kring våra mätningar. Vi mäter nämligen båda hur fördelningen mellan kvinnor och män på olika positioner ser ut och hur representerade människor med internationell bakgrund är på olika nivåer i organisationen.

Att mäta är att sätta fokus på frågan och få till förbättringar i processer och beteenden. Målet är att rätt person ska vara på rätt plats. Det ska inte spela någon roll om ”rätt person” är kvinna, man, 60+ eller någon från ett annat land. Huvudsaken är att ”rätt person” oavsett yttre och inre attribut ska känna sig inkluderad, respekterad och ha samma möjligheter som alla andra. Vi är måna om att ta vara på och värdera allas olika kompetens, perspektiv och potential. 

Inom Axfood strävar vi efter en balans av kvinnor och män på alla nivåer. På så sätt blir det tydligt att kön inte spelar någon roll för vem som kan se sig som teamchef, ledare eller vd. 

Det viktigaste är inte att vi har exakt lika många kvinnor som män på ledande positioner – det viktiga är att alla känner sig inkluderade. Alla ska känna sig välkomna, respekterade och att de har rättvisa möjligheter oavsett kön, bakgrund, ålder eller andra bakgrundsfaktorer. 

En jämn könsfördelning anses råda då andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare. Därför har Axfood som mål att antalet kvinnor på ledande position ska ligga i spannet 40-60 procent. I vissa bolag har vi en övervikt på kvinnor och i andra en övervikt på män.  

I Axfoods koncernledning, där jag sitter, är vi nu sex kvinnor och fem män. 50/50 råder bland vd:arna för de olika affärsenheterna. Med teamchefer och arbetsledare i butik inräknade är 48 procent av koncernens ledare kvinnor. Den snävare definitionen ”ledande positioner”, som också är koncernen officiella mål, inkluderar medarbetare definierade som chefer med medarbetaransvar, här ligger vi idag på 33 procent. 

Vi ska bli Sveriges mest inkluderande mataktör till 2030. En förutsättning för att nå dit är att få syn på var vi behöver arbeta extra mycket med inkludering och också belysa vad vi alla som individer kan och bör göra för att leva vår kultur och agera inkluderande mot varandra och våra kunder. 

Monica

Kategorier: Monica Längbo, HR-direktör Axfood
Monica Längbo, HR-direktör

Om skribenten:

Monica Längbo, HR-direktör

Monica Längbo är HR-direktör för Axfood sedan 2019. Monica är en efterfrågad föreläsare ofta med fokus på ledarskap, framtidens arbetsmarknad och mångfald och inkludering. Här delar hon med sig av HR-spaningar kring Axfood och vår omvärld.