Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Klas Balkow: "Allt fler konsumenter väljer att handla hos oss"

Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood 26 april 2023

I en utmanande tid för hushållen är det tydligt att allt fler konsumenter väljer att handla hos oss, och i synnerhet från Willys, med ambitionen att erbjuda Sveriges billigaste matkasse. Det gör att Axfood under årets första kvartal stärker positionen ytterligare och växer mer än dubbelt så mycket som marknaden. Under kvartalet har vi fortsatt investera i vårt erbjudande och dessutom tagit stora steg i våra långsiktiga logistiksatsningar som ska leda till ökad konkurrenskraft på sikt.

I en utmanande tid för hushållen är det tydligt att allt fler konsumenter väljer att handla hos oss, och i synnerhet från Willys, med ambitionen att erbjuda Sveriges billigaste matkasse. Det gör att Axfood under årets första kvartal stärker positionen ytterligare och växer mer än dubbelt så mycket som marknaden. Under kvartalet har vi fortsatt investera i vårt erbjudande och dessutom tagit stora steg i våra långsiktiga logistiksatsningar som ska leda till ökad konkurrenskraft på sikt.

Matprisinflationen i Sverige har fortsatt att vara mycket hög under det första kvartalet, precis som i resten av Europa. Till följd av externa omvärldsfaktorer såsom effekter från pandemin, klimatförändringar och kriget i Ukraina har hela livsmedelskedjan drabbats av stora kostnadsökningar under det senaste året. Dessutom har vi i Sverige drabbats extra hårt genom en försvagad svensk krona.

Ökade kostnader för mat, tillsammans med ökade kostnader för till exempel el, drivmedel och räntor, har skapat en besvärlig situation för många hushåll. Vårt fokus är att värna konsumentens intressen. Vi arbetar hårt för att parera för kostnadstrycket från tidigare led i livsmedelskedjan och priserna på våra hyllor reflekterar fortsatt inte fullt ut de prishöjningar vi fått från våra leverantörer. Glädjande nog ser vi sedan en tid hur priser på vissa råvaror minskat och att den pressade situationen för många av våra leverantörer har börjat lätta. Vi arbetar nu intensivt tillsammans med leverantörerna för att detta ska kunna reflekteras även i våra priser mot konsument, vilket redan har börjat ske inom vissa kategorier såsom mejeri, bröd och frukt och grönt. Även om det är många faktorer som fortsatt kan påverka är ändå detta positiva signaler. Vår förhoppning är att vi nu sett toppen av matprisinflationen.

Stark tillväxt främst driven av Willys

Att konsumenten i dessa utmanande tider väljer att handla prisvärd, bra och hållbar mat hos våra butikskoncept är ett tydligt kvitto på att det vi gör uppskattas. Såväl i butik som i e-handeln växte vi betydligt mer än marknaden under kvartalet. Tillväxten för Axfood var cirka 20 procent, en ökningstakt som var mer än dubbelt så hög som marknadens.

Återigen var det främst Willys som bidrog till den starka utvecklingen. Willys växte med hela 24 procent som en följd av att allt fler konsumenter kommit att uppskatta kedjans erbjudande under det senaste året. Med olika typer av lojalitetsskapande aktiviteter etablerar sig Willys som det självklara valet av matbutik för en allt bredare konsumentbas, och är sedan tre år tillbaka den mest rekommenderade kedjan på den svenska dagligvarumarknaden.

Vår gränshandelskedja Eurocash levererade ett starkt kvartal då det fortsatt är betydligt billigare att handla mat i Sverige än i Norge. Nu möter vi dock mer utmanande jämförelsetal än tidigare då restriktionerna kring pandemin lyftes i början av februari förra året.

Hemköp uppvisar återigen en bra tillväxt som var strax över marknadens, och fortsätter att ta andelar inom sitt segment, traditionell livs. Satsningarna på koncept-utveckling och omfattande butiksmoderniseringar ger resultat. Det är tydligt att Hemköp även attraherar mer prismedvetna konsumenter, genom till exempel marknadssatsningen ”Alltid bra pris”, vilka också uppskattar Hemköps inspirerande erbjudande i allt från det ekologiska sortimentet till måltidslösningarna.

Snabbgross levererar en stark inledning på året och tar fortsatta steg med medlemskonceptet Snabbgross Club. En svagare restaurangmarknad har dock lett till en viss dämpning av volymutvecklingen, i synnerhet under den senare delen av kvartalet.

Hög kundtillströmning bidrar till ökat resultat

Den höga kundtillströmningen har också bidragit till en positiv resultatutveckling under första kvartalet. Det gör att vi detta kvartal levererar en rörelsemarginal i linje med motsvarande kvartal föregående år.
Resultatet har dock påverkats negativt av att vi inte fört vidare leverantörernas prishöjningar till konsument fullt ut. Jämfört med föregående år hade vi också högre marknadssatsningar inom såväl våra butikskedjor som Dagab, vilket ledde till en ökad kampanjandel. Högre hyres- och elkostnader i egen verksamhet har också påverkat resultatet negativt.

Fokus på ökad effektivitet och minskade kostnader

Parallellt med att parera för rådande matprisinflation och förändrade kundbeteenden fortsätter vi arbetet med att bli än mer effektiva och minska våra kostnader. Som ett led i det genomför vi de största logistiksatsningarna i vår koncerns historia. Med dessa satsningar vässar vi konkurrenskraften för både våra egna koncept och partihandelskunder och kommer att kunna erbjuda ett än mer omfattande och prisvärt sortiment med en ytterligare optimerad leverans av varor till butiker och e-handelskunder.

I början av februari genomfördes de första leveranserna till butik av det torra matsortimentet från det nya högautomatiserade logistikcentret i Bålsta. Detta var en fantastisk bedrift med tanke på komplexiteten i detta projekt och i en tid då omvärldssituationen varit minst sagt föränderlig och utmanande. I skrivande stund får drygt 170 butiker dagligen leverans från Bålsta av totalt cirka 2 800 pallar med varor. Driftsättningen av det nya logistikcentret är ett arbete som pågår under hela 2023 och in i 2024, med påkoppling av leveranser också från det kylda och frysta sortimentet och en successiv ökning av antalet butiker och e-handel som får leverans från Bålsta.

Fortsatta hållbarhetssatsningar

Vi håller ständigt en hög takt i vårt hållbarhetsarbete. Utöver det dagliga operativa hållbarhetsarbetet som innefattar en mängd områden har vi under kvartalet haft fokus på att stärka vår organisation och styrning samt beslutat om en strategi för biologisk mångfald.

Vi ska ta täten för ett hållbart matsystem, men jag är bekymrad över den negativa trenden som vi fortsatt ser för hållbarhetsmärkt mat, en trend som går hand i hand med konsumenternas ökade prismedvetenhet. För att långsiktigt vända detta fortsätter vi utveckla och bredda sortimentet, men vi tror också att det är viktigt att de politiska beslutsfattarna ser över möjligheten att sänka eller slopa momsen på hållbarhetsmärkt mat i enlighet med det förslag vi presenterade förra året. Vi genomförde nyligen en undersökning som visar att svenska konsumenter är mycket positiva till förslaget och skulle handla mer hållbart om det genomfördes.

Starka och relevanta koncept

Maten har nog aldrig engagerat så mycket som nu, vilket vi har stor förståelse för. Som aktör i dagligvaruhandeln är det därför viktigare än någonsin att vi kan säkra ett erbjudande som är relevant och konkurrenskraftigt.

Vi konstaterar återigen att vi med våra olika koncept har lyckats ta marknadsandelar och attrahera än fler kunder även det här kvartalet. Det är våra fantastiska medarbetare som gör detta möjligt, varje dag, vilket jag är mycket tacksam för. Den kraft och snabbrörlighet som vi utvecklat under de senaste åren är en konkurrensfördel. Det är så vi skapar värde för samtliga våra intressenter, står starka finansiellt och kan fortsätta investera för att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat.

Läs Axfoods delårsrapport för första kvartalet 2023

Klas Balkow, vd och koncernchef

Om skribenten

Klas Balkow, vd och koncernchef

Klas Balkow är vd och koncernchef för Axfood sedan 2017. Han är också vice ordförande i Svensk Handel och ledamot i Svensk Näringsliv och Svensk Dagligvaruhandel. Här delar han med sig av tankar om både Axfood och utvecklingen inom dagligvarubranschen.