Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Gästblogg: Den som har makt måste bidra till ett inkluderande samhälle

Caroline Berg, ordförande Axel Johnson 29 maj 2024

I ett polariserat samhälle är det viktigare än någonsin att företag är med och gör skillnad och skapar möjligheter och livschanser för alla. Vi i näringslivet har en avgörande roll att spela som positiv förändringskraft.

Bild på Axel Johnsons ordförande Caroline Berg

I ett polariserat samhälle är det viktigare än någonsin att företag är med och gör skillnad och skapar möjligheter och livschanser för alla. Vi i näringslivet har en avgörande roll att spela som positiv förändringskraft.

Som barn och tonåring friidrottade jag i en klubb strax söder om Stockholm med ungdomar från hela Storstockholm. På klubben var vi ett lag och alla hade likadana träningsoveraller, men utanför hade vi helt olika förutsättningar. Redan då lades grunden för mitt personliga engagemang för inkludering och vikten av att alla ska mötas och behandlas på ett likvärdigt sätt. Sedan dess (80-talet) har klyftorna och de sociala avstånden inom vårt samhälle vuxit. Det har bland annat drivit mig att bli ordförande i Järvaveckan, som går av stapeln i veckan. Min övertygelse är att vi kan minska utanförskapet genom att bygga broar och skapa möten mellan människor med olika bakgrund och från olika delar av samhället. När vi går samman och diskuterar vår tids största utmaningar tillsammans, kan vi skapa ett starkare och mer demokratiskt samhälle. Jämte klimatfrågan är inkludering − och att bygga ett samhälle som håller ihop − vår tids största fråga.

Från ord till handling

Axel Johnson är ett familjeföretag som just fyllt 150 år. Tillsammans med mina syskon är jag femte generationens familjeföretagare och det känns givetvis meningsfullt att få möjligheten att vara en liten länk i en längre kedja. Vi är övertygade om att vi som företagsgrupp med våra många arbetsplatser, medarbetare och kunder, kan vara en positiv förändringskraft. Det är en viktig del av vår ägarfilosofi och något som jag brinner för.

Axel Johnsons stora satsning på mångfald och inkludering började för över tio år sedan. Jag var då chef för HR & Kommunikation och studsade till när jag såg deltagarlistan till vår stora ledarkonferens. Vi som redan då pratade om hur viktigt det var med jämställdhet hade mycket få kvinnor bland de högsta ledarna. Vi behövde göra något annorlunda, det räckte inte med att säga att frågan var viktig. Det blev startskottet för en satsning där vi samlade vd:arna och ytterligare 60 personer i olika roller och från våra olika bolag för att prata om lösningar, inte bara på hur vi kan bli mer jämställda utan även kring mångfald och inkludering i stort.

Resultatet blev att vi satte våra första mål och ambitioner för mångfald och inkludering som Axfood och alla bolag inom Axel Johnson-koncernen har. Mycket har hänt sedan dess, till exempel har vi infört kompetensbaserad rekrytering, genomfört utbildningar, infört inkluderingsmätningar och spridit kunskap.

Mångfald är affärsnytta

Mångfald och inkludering är delvis en moralisk fråga sprungen ur den enkla idén om människors lika värde. Men för mig som företagare är det också en fråga om talang- och affärsutveckling. Vi behöver attrahera den bästa kompetensen, och om vi bara rekryterar likasinnade missar vi många talanger. Därtill behöver vi förstå våra kunder på bästa sätt för att fatta rätt beslut. Axfood har till exempel fem miljoner kunder i veckan. Kunder från hela landet, i alla åldrar, av olika kön och med olika bakgrunder. Vi måste förstå vad som är attraktivt i människors liv och hur vi kan tillgodose det – oavsett om det handlar om kunderbjudande, sortiment, högtider eller digitala lösningar.

Psykologisk trygghet skapar utrymme för förnyelse

För fyra år sedan tog vi inom Axel Johnson den här satsningen till en ny nivå med skapandet av Axelerate, ett verksamhetsområde specifikt för att stötta arbetet med mångfald och inkludering inom hela koncernen. För att lyckas nå våra högt ställda mål vill vi bygga inkluderande och trygga organisationer. Arbetsplatser där alla känner sig välkomna att bidra genom att ge sina perspektiv på de frågor vi tillsammans ska lösa. Det kan handla om att tillvarata variationer i erfarenhet, personlighet, kompetenser eller idéer. Det är också viktigt att alla kan vara sig själva och bidra med sin fulla potential. Jag är övertygad om att en miljö som kännetecknas av psykologisk trygghet gör oss bättre som företag, men också får människor att trivas bättre.

Vi behöver fler öppna samtal där fler röster blir hörda och fler perspektiv blir kända. Järvaveckan som pågår 29 maj-1 juni är ett steg på vägen. Syftet är att minska avståndet mellan medborgare, politiker, myndigheter, civilsamhället och företagsledare.

Avslutningsvis vill jag poängtera att det är vi som kan göra skillnad. Vi som företag och vi som enskilda människor. Vi har mycket arbete kvar att göra, så låt oss fortsätta mötas, prata och agera tillsammans – för en mer inkluderande och hållbar framtid. Om ni kommer ut till Spånga IP under Järvaveckan hoppas jag att vi ses!

Caroline Berg, ordförande Axel Johnson

Om skribenten:

Caroline Berg, ordförande Axel Johnson

Caroline är ordförande i Axel Johnson som är huvudägare till Axfood. Hon är även ledamot i Axfoods styrelse. Caroline har drivit på mångfald- och inkluderingsarbetet inom koncernen i många år och startat verksamhetsdelen Axelerate. Caroline är även ordförande i stiftelsen The Global Village som ligger bakom Järvaveckan.