Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Helena Allard: Vi måste vända trenden för den biologiska mångfalden

Helena Allard, hållbarhetsinnovatör Axfood 6 mars 2024

Biologisk mångfald betyder att det finns många olika arter av allt levande som djur, växter, svampar och bakterier. Det betyder också att det finns en genetisk variation inom arterna och många olika naturtyper där dessa kan leva. Biologisk mångfald som begrepp kan vara svårt att förstå, men är egentligen något vi alla kan relatera till.

Helena Alllard, hållbarhetsinnovatör Axfood

Biologisk mångfald betyder att det finns många olika arter av allt levande som djur, växter, svampar och bakterier. Det betyder också att det finns en genetisk variation inom arterna och många olika naturtyper där dessa kan leva. Biologisk mångfald som begrepp kan vara svårt att förstå, men är egentligen något vi alla kan relatera till.

Jag tycker att det är fantastiskt att stå under en sälg på våren och höra hur det brummar av aktivitet när humlorna samlar pollen. Eller när jag ser en igelkott på väg hem en kväll. Och många håller säkert med mig om att det är svårt att avstå en god kopp kaffe på morgonen eller söta jordgubbar till midsommar. Båda är beroende av att det finns humlor och bin som pollinerar dem. Allt det här och så mycket mer ryms inom begreppet biologisk mångfald.

Men, läget ser inte så ljust. Vi är inne i det sjätte massutdöendet, det senaste var för 65 miljoner år sedan när dinosaurierna dog ut. Många menar att förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids största utmaningar, kanske till och med större än klimatförändringen. Det beror framför allt på att vi röjer natur för att få plats för mer odlings- och betesmark, men också på klimatförändringar, föroreningar och ohållbart fiske. Och det är inte bara naturen som tar skada utan även människan eftersom vi är helt beroende av en rik biologisk mångfald för att producera mat, få rent vatten och ren luft.

EU driver på utvecklingen

Biologisk mångfald är en fråga som får alltmer uppmärksamhet, vilket är viktigt. År 2022 togs ett beslut om ett globalt ramverk för att vända trenden för förlusten av biologisk mångfald och EU har tagit fram en strategi för biologisk mångfald. De nya kraven på rapportering enligt EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) kommer dessutom att göra det obligatoriskt för stora företag att rapportera på väsentliga frågor för dem. För livsmedelsbranschen är biologisk mångfald en sådan fråga. Axfood börjar rapportera enligt direktivet för redovisningsåret 2024 och har också, som ett av de första svenska företagen, tagit ett första steg att rapportera enligt det frivilliga ramverket TNFD (Taskforce on Naturerelated Financial Disclosures) som lanserades förra året.

Matproduktionen är den största drivkraften till förlusten av arter. Därför har vi både ett stort ansvar och stora möjligheter att påverka. På Axfood har vi sedan länge arbetat med att minska den negativa påverkan på biologisk mångfald. Den viktigaste delen i det arbetet är kravställan vid inköp av varor och här är certifieringar några av de absolut viktigaste verktygen i verktygslådan. Hållbarhetscertifieringar som KRAV, EU-ekologiskt, Fairtrade, Rainforest Alliance, Svenskt Sigill, MSC och ASC innehåller krav som ger en minskad negativ påverkan på den biologiska mångfalden i jordbruk, fiske och vattenbruk.

Ett mer hållbart sortiment

Kaffe, te, kakao, soja och palmolja tillhör de grödor med störst negativ påverkan på den biologiska mångfalden och därför är alla våra egna märkesvaror för de här varugrupperna hållbarhetscertifierade. Dessutom är alla bananer som säljs på Hemköp, Snabbgross och Willys hållbarhetscertifierade. Fisk- och skaldjursprodukter som får rött ljus i WWF:s fiskguide säljs inte i våra butiker och målet är att all fisk och skaldjur som säljs ska vara hållbarhetscertifierade alternativt få grönt ljus i WWF:s fiskguide. Vi har också försäljningsmål för hållbarhetsmärkta och ekologiska varor som är viktiga för att sporra hela organisationen till att hela tiden utveckla sortimentet och skapa attraktiva och mer hållbara erbjudanden för våra kunder. Axfoods arbete för minskat matsvinn är även det viktigt för att minska den negativa påverkan på den biologisk mångfalden. Mat som slängs är nämligen ett onödigt slöseri med den mark och resurser som går åt till att producera den.

Det behövs betydligt kraftfullare åtgärder om världen ska lyckas vända trenden för den biologiska mångfalden. På Axfood har vi nyligen genomfört en riskanalys avseende klimat och biologisk mångfald i leverantörsled och ser nu över hur vi kan ta ett ännu större ansvar där påverkan är som störst. Eftersom vi har flera tusen artiklar i sortimentet krävs mycket arbete för att få fram uppgifter om exakt var alla råvaror som används är producerade. Det finns stora skillnader i påverkan på den biologiska mångfalden beroende på exakt var produktionen sker och den kan variera stort inom ett lands gränser.

Man måste därför kunna grotta ner sig i detaljerna, och de databaser och verktyg som finns är ännu inte tillräckligt detaljerade. Med det sagt anser jag att det finns tillräckligt med underlag för att kunna agera redan nu. Vi har helt enkelt inte tid att sitta och vänta på bättre lösningar. Det är åtgärder här och nu som kan göra verkligen skillnad för kampen för den biologiska mångfalden och jag är övertygad om att vi kan lyckas. Inte bara för att få smaka den där goda koppen kaffe eller höra de surrande humlorna även i framtiden, utan för allas vårt välmående. Frågan om biologisk mångfald är faktiskt en existentiell fråga om människans överlevnad.

Under mars arrangerar Axfood en hållbarhetsmånad med fokus på koncernens omfattande hållbarhetsarbete. Under månaden finns det möjlighet att ta del av digitala sändningar, blogginlägg och andra nyheter. Läs mer om Axfoods hållbarhetsmånad här.

Kategorier: Helena Allard, hållbarhetsinnovatör Axfood