Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Ett möte i Marocko för positiv förändring

Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig var 20 mars 2024

För ett år sen besökte jag Marocko med en grupp svenska importörer och frivilligorganisationer. Jag gjorde resan eftersom Axfood medverkar i ett projekt inom Ethical Trading Initiative Sverige (ETI) som syftar till att förbättra villkoren för anställda inom marockanska frukt & grönt-näringen. I vårt levnadslönearbete har vi nämligen identifierat Marocko som ett prioriterat land att arbeta för bättre sociala villkor för jordbruksarbetare.

För ett år sen besökte jag Marocko med en grupp svenska importörer och frivilligorganisationer. Jag gjorde resan eftersom Axfood medverkar i ett projekt inom Ethical Trading Initiative Sverige (ETI) som syftar till att förbättra villkoren för anställda inom marockanska frukt & grönt-näringen. I vårt levnadslönearbete har vi nämligen identifierat Marocko som ett prioriterat land att arbeta för bättre sociala villkor för jordbruksarbetare.

Jag minns konferensrummet i Agadir fullt med människor från lokala organisationer och fackförbund. En kvinna berättade om hur säsongsarbetarna trängs ihop på flaket på skruttiga fordon för att skjutsas ut till mandarinodlingar: ”Det finns ingen säkerhet överhuvudtaget, om föraren måste bromsa in är olyckan framme direkt”, menade hon och de andra runtomkring bordet nickade instämmande. En man med bekymrad min talade om den akuta vattenbristen som kommer i spåren av klimatkrisen och det expansiva jordbruket. Och så där fortsatte det med ett tjugotal personer som på olika sätt kunde berätta om vilka bekymmer arbetare och lokalbefolkning hade i området kring citrus- och tomatodlingarna i södra Marocko. Det var ett yvigt möte där den ena efter den andra framförde viktiga vittnesmål om allt från skadliga bekämpningsmedel som spreds i naturen till kvinnor som inte kan försörja sig trots långa dagar i odlingen.

Vi som representerade olika svenska livsmedelskedjor på mötet lyssnade uppmärksamt på det som berättades. När det var min tur att prata förklarade jag hur uppfodrande det är att höra deras vittnesmål och att vi genom samarbete i branschen tillsammans med frivilligorganisationer och fack vill göra kraftansträngningar för att uppnå förbättringar. Men jag sa även att det kommer krävas ökat samarbete mellan organisationer, företag och myndigheter i Marocko.

I Marocko finns en generell misstänksamhet mellan framför allt exportörerna å ena sidan och fackföreningar och organisationer å andra sidan. Från ETI och Oxfam har man försökt förmå exportörer och organisationer att vara med på samma rundabordssamtal, men det gick inte att få till. I början av projektet menade de lokala företagen att facken och organisationerna kan förstöra deras affärer genom att sprida rykten och vända anställda mot dem.

Exploatering av kvinnlig arbetskraft

Nästa dag satt vi enskilt med våra gemensamma leverantörer och diskuterade vilka problem som vi skulle prioritera att finna lösningar på först. Förutom vattenrisker finns stora risker för exploatering av speciellt kvinnlig arbetskraft i odlingar och livsmedelsindustri i Marocko. 2022 publicerade Oxfam en rapport som bland annat visade att många jordbruksarbetare anställs informellt och utsätts för sexuella trakasserier, inte minst i de ofta farliga transporterna till odlingarna.

Där i mars 2023 bestämde vi oss för att gemensamt prioritera de osäkra transporterna, de delvis illa fungerande sociala revisionerna som allt för ofta brister i att få fram de verkliga förhållandena för kvinnliga arbetare samt behovet av ansvarsfulla inköpsmetoder. Från maj 2023 till februari 2024 har vi haft fyra rundabordssamtal om dessa ämnen, ett fysiskt på plats i Marocko och tre digitala.

Vår leverantör av citrus har hela tiden varit engagerad i projektet. En av företrädarna uttalade på det sista mötet i februari hur viktigt det är; ”Vi behöver dessa diskussioner, vi behöver mötas med importörerna och producenterna och organisationer som Oxfam. Bara då kan vi hitta lösningar”. De gav förslag på att arrangera möten en gång per kvartal för odlarna så att de kan diskutera och ställa frågor om allt från schyssta arbetsvillkor till vattenfrågor: ”Alla odlare vet att vi måste förbättra standarden, det är det enda som gäller för att överleva”.

Gemensam överenskommelse

På det sista rundabordssamtalet var vi överens mellan alla inblandade om att gå vidare och genomföra ett mer konkret projekt som kan stötta odlarna med att exempelvis förebygga undermåliga villkor för säsongsarbetarna, förhindra diskriminering av kvinnor samt få till säkra transporter. Det som var positivt är att de medverkande exportörerna, som ett direkt resultat av rundabordssamtalen, numera är positiva till samarbete med lokala organisationer och fackföreningar. Man talar till och med om möjligheten att starta ett ETI i Marocko som kontinuerligt kan tackla utmaningar kring arbetsvillkor i leverantörsleden.

Att ha de här viktiga samtalen och se hur våra leverantörer får insikter som förändrar hur de arbetar är några av de saker som gör att jag, trots alla enorma utmaningar, kan känna hopp för att vi gemensamt kan skapa en mer hållbar matproduktion där de anställda får schyssta villkor och större hänsyn tas till miljön kring odlingarna.

Läs mer om arbetet i Marocko här.

Bild från Kristina Areskog Bjurlings besök i Marocko.

Fakta: Axfood köper färsk citrus och färska tomater från Marocko under vissa säsonger när det är brist i Europa. Vi köper även in frysta jordgubbar och inlagd kapris för våra EMV från Marocko. Inför samtliga inköp i Marocko kräver vi att våra producenter följer upp vår uppförandekod som ställer krav på schyssta arbetsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter. Inom färsk citrus, som är en vattenkrävande gröda, kräver vi även vattenstandarder som gör att odlarna måste hushålla med de knappa vattenresurserna. I dialog med våra leverantörer styr vi även bort från områden med störst vattenbrist.

Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig varor, Dagab

Om skribenten:

Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig varor, Dagab

Kristina ansvarar för att Axfoods uppförandekod följs i de globala leverantörsleden och för att driva Axfoods hållbarhetsmål för ansvarsfulla inköp. Hon har tidigare arbetat inom frivilligorganisationer som Swedwatch och Fair Action.