Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Björn Blomqvist: Med hjälp av AI siktar Axfood mot ett mer hållbart mat-Sverige

Björn Blomqvist, Head of AI Strategy Axfood 27 mars 2024

Idag är hållbarhet och artificiell intelligens (AI) två av de hetaste, mest diskuterade och avgörande frågorna för företag. Vi inom dagligvaruhandeln har ett särskilt stort ansvar för hållbarhet med tanke på vår stora möjlighet att påverka bland annat matsvinnet, logistikens miljöpåverkan och arbetsförhållandena för alla som jobbar i branschen. På Axfood har vi som mål att vara den starkaste kraften för ett mer hållbart mat-Sverige, och jag är övertygad om att AI spelar en avgörande roll längs vägen.

Bild på Björn Blomqvist som arbetar med AI-utveckling på Axfood

Idag är hållbarhet och artificiell intelligens (AI) två av de hetaste, mest diskuterade och avgörande frågorna för företag. Vi inom dagligvaruhandeln har ett särskilt stort ansvar för hållbarhet med tanke på vår stora möjlighet att påverka bland annat matsvinnet, logistikens miljöpåverkan och arbetsförhållandena för alla som jobbar i branschen. På Axfood har vi som mål att vara den starkaste kraften för ett mer hållbart mat-Sverige, och jag är övertygad om att AI spelar en avgörande roll längs vägen.

Vi har inom Axfood länge arbetat med att bygga och integrera AI för att förbättra våra interna processer och stärka våra kundrelationer. Under min femåriga tid på Axfood har vår egen utveckling gått från en mer grundläggande, utforskande modellutveckling till en mer storskalig användning av AI inom flera av våra processer. Nu ligger vårt fokus på att utnyttja AI:s potential för att fatta datadrivna beslut i ännu större skala. En viktig insikt vi har kommit till är att de modeller vi utvecklar inte bara effektiviserar vår verksamhet och skapar möjligheter till prisvärd mat, utan även stärka vårt hållbarhetsarbete. Genom att optimera våra interna processer ser vi till att rätt mängd av rätt produkt finns till rätt pris på rätt plats vid rätt tidpunkt. Denna precision bidrar till att minska matsvinn genom effektivare logistik.

Träffsäkra prognoser ger effektiv logistik och minskat svinn

En av de mest fundamentala tillämpningarna av AI ligger i framtagandet av precisa och pålitliga prognoser. Dessa prognoser möjliggör en bättre förståelse för efterfrågan på olika livsmedel, vilket i sin tur leder till en mer effektiv logistikkedja. Det hjälper i vår strävan att rätt mängd varor levereras – varken för mycket eller för lite – anpassat till vad våra kunder efterfrågar och att flödet kan gå snabbt. Ett effektivt varuflöde förlänger hållbarheten när varorna kommer fram till våra kunder i butik. Med prognoser med lång tidshorisont kan våra leverantörer lättare få information om våra behov i god tid, optimera vårt lagerflöde och koordinera och optimera rutter för transporter så att vi minimerar antalet körningar samtidigt som vi maximerar lastbilarnas fyllnadsgrad. På så sätt minskar vi matsvinnet genom AI-optimering.

Vi har satsat mycket på att själva utveckla skräddarsydda, och bra, om vi får säga det själva, prognosmodeller som bygger på modern AI. Vi använder oss idag till och med av AI för att automatiskt välja vilken AI-modell, eller kombination av AI-modeller, som bäst ger oss de bästa prognoserna. Vi är stolta över de framsteg vi har gjort inom modellering och implementering, och arbetar nu för att utveckla ännu mer integrerade och sammanhållna prognoser och vi försöker se ännu längre in i framtiden. Detta arbete är grundläggande för vårt mål att skapa mer hållbara varuflöden.

Förbättrad produktivitet på våra lager

De flesta av Axfoods medarbetare jobbar inom våra kedjors alla butiker eller på Dagabs lager- och logistikverksamheter. Förutom förutsättningar för ett smidigt och planerbart varuflöde som prognoser ger, möjliggör vi ett mer hållbart arbetsliv för våra medarbetare genom att skapa mer förutsägbarhet med hjälp av AI. Ett exempel jag gärna lyfter upp är hur vi jobbat med lösningar för att förbättra och effektivisera arbetet i våra e-handelslager i Stockholm och Göteborg. Genom att nyttja kraften i AI på lite kluriga sätt har vi lyckats klart förbättra produktiviteten när våra kunders matkassar plockas. Detta genom att förkorta vägen medarbetare behöver gå och minska antalet stopp man behöver göra för att genomföra plocket. En förbättring som gjort att vi jobbar smartare, inte hårdare.

Hjälpa kunder göra hållbara val

Våra kundundersökningar visar att kunder vill ha vägledning mot att göra mer hållbara val. Vi jobbar idag fokuserat och datadrivet med att utveckla vårt hållbara sortiment och genom att följa och hjälpa våra kunder att handla hållbart. I framtiden kommer vi med hjälp av AI kunna stötta våra kunder att kunna ta ännu bättre och mer hållbara beslut och leverera detta stöd på ett sömnlöst sätt med olika AI-applikationer. Ett sätt är genom belöningssystem som främjar hållbarhet genom att belöna de som väljer att ta ett hållbart alternativ. Ett bra exempel som vi redan genomfört är Hemköps kundklubb som ger extrapoäng för goda handlingar.

Genom att tillgängliggöra och förenkla AI-användningen, och utvecklingen, för fler medarbetare kommer vi hitta allt fler innovativa lösningar på dagligvaruhandelns hållbarhetsutmaningar. Vi kommer se fler, mer integrerande och transformativa, AI-lösningar som kommer – och jag ser fram mot den här resan.

Björn Blomqvist, Head of AI Strategy

Om skribenten:

Björn Blomqvist, Head of AI Strategy

Björn leder Axfoodkoncernens strategiarbete inom AI för att säkerställa att Axfood driver utvecklingen av AI på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Tidigare arbetade Björn på Dagab där han ledde utvecklingen av AI-modeller och innan han kom till Axfoodkoncernen doktorerade han i matematik vid Uppsala universitet.