Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Klas Balkow: "Vi fortsätter attrahera nya kunder och ta marknadsandelar"

Klas Balkow, vd och koncernchef Axfood 25 april 2024

Axfood summerar ett kvartal med en fortsatt positiv kundtillströmning, volymtillväxt och stärkta marknadspositioner. Tillväxten var, trots mycket höga jämförelsetal, återigen högre än marknadens vilket genererade en stabil resultatutveckling. Dessutom togs ytterligare kliv i koncernens satsningar för att stärka konkurrenskraften över tid.

Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow

Axfood summerar ett kvartal med en fortsatt positiv kundtillströmning, volymtillväxt och stärkta marknadspositioner. Tillväxten var, trots mycket höga jämförelsetal, återigen högre än marknadens vilket genererade en stabil resultatutveckling. Dessutom togs ytterligare kliv i koncernens satsningar för att stärka konkurrenskraften över tid.

Under årets första kvartal fortsatte matprisinflationen att minska vilket är fortsättningen på den trend vi sett under det senaste året. Sammantaget var inflationstakten 1,4 procent enligt SCB, och mot slutet av kvartalet var inflationstakten till och med lägre än så. Marknaden visar nu en fin återhämtning med volymtillväxt i kvartalet där skottdagen och påsken har gett en positiv kalendereffekt om 2,2 procent. Totalt växte marknaden med 6,4 procent i en intensifierad konkurrenssituation som präglas av ett fortsatt konsumentfokus på prisvärde.

Fortsatt momentum för Axfood in i det nya året

Med tanke på att vi mötte unikt höga jämförelsetal varinledningen på det nya året stark och tillväxten i detaljhandelsomsättningen uppgick till 6,9 procent. Att vi visar en fin tillväxt i en marknad med låg inflation är ett resultat av
betydande volymtillväxt. Det är ett positivt kvitto på att våra kunder uppskattar erbjudandet i våra olika koncept.

Willys har ett konkurrenskraftigt erbjudande med ambitionen att leverera Sveriges billigaste matkasse, och har lockat många nya kunder under lång tid. Under det första kvartalet fortsatte Willys att ta marknadsandelar, om än i en något lägre takt än tidigare, vilket är naturligt med tanke på de exceptionellt höga jämförelsetalen. Jämfört med motsvarande period för två år sedan har Willys vuxit mer än dubbelt så mycket som marknaden.

Hemköp uppvisade återigen en fin prestation under det första kvartalet med en jämförbar tillväxt om 7,0 procent. Med fokus på prisvärde och butiksmoderniseringar attraheras alltfler konsumenter till Hemköps koncept. Jag vill också slå ett slag för initiativen inom hållbarhetsområdet. Hemköp är branschledande inom ekologisk försäljning och under kvartalet prisades butikskedjan för sitt arbete av Sveriges ekologiska lantbrukare.

På café- och restaurangmarknaden blev inledningen på året svag, vilken också har påverkats av en negativ påskeffekt. Det återspeglas i Snabbgross utveckling även om Snabbgross återigen tog marknadsandelar i kvartalet. Samtidigt som Snabbgross navigerat en utmanande marknad har Snabbgross Club expanderats, och under kvartalet konverterades ytterligare två butiker till det medlemsbaserade konsumentkonceptet.

Med fortsatt volymtillväxt och positiv kundtillströmning uppvisade Axfood en stabil resultatutveckling under det första kvartalet.

Hög utvecklingstakt med digitalisering och automation

Vår utveckling visar tydligt att vi kontinuerligt stärker vår konkurrenskraft, och för att göra det även framgent fortsätter vi att investera. I bakomliggande led etablerar vi en ny logistikstruktur och är fortfarande i en upprampningsfas av det nya logistikcentret i Bålsta. Driftsättningen av automation och lagerläggning för torrt och kylt är nu färdigställd, och nyligen initierades även driften inom det frysta sortimentet i linje med plan. E-handelslogistiken kopplas på senare under året. Vi räknar fortsatt med att se effektivitetsförbättringar från andra halvåret av innevarande år. I kvartalet har vi dessutom driftsatt automationen i vårt frukt- och gröntlager i Landskrona.

Pådrivande för mer hälsosam och hållbar konsumtion

Inom Axfood arbetar vi brett med hållbarhet och tar kontinuerligt steg inom många områden. Just nu accelererar vi omställningen till förnyelsebara drivmedel i våra transporter från lager till butik, vilket gör att vi ser en betydande minskning i klimatpåverkan per transporterat ton gods i kvartalet. Dessutom utökar vi mängden egenproducerad solcellsenergi. Vi fortsätter att utveckla sortimentet av hållbara och hälsosamma produkter, och det är glädjande att se att konsumenternas intresse för hybridprodukter har ökat. Genom Nöt & Grönt, en färs från Garant bestående av hälften nötkött och hälften grönsaker, erbjuds kunderna en mer hållbar och hälsosam produkt till ett bra pris.

Siktet inställt på fortsatt tillväxt

Vi summerar en positiv inledning på året där vi fortsätter att attrahera nya kunder och ta marknadsandelar, i en alltmer konkurrensutsatt marknad. Med en ambitiös agenda för fortsatt utveckling har vi goda förutsättningar för att ta ytterligare kliv mot att vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat.

Läs Axfoods delårsrapport för det första kvartalet 2024

Klas Balkow, vd och koncernchef

Om skribenten:

Klas Balkow, vd och koncernchef

Klas Balkow är vd och koncernchef för Axfood sedan 2017. Han är också vice ordförande i Svensk Handel och ledamot i Svensk Näringsliv och Svensk Dagligvaruhandel. Här delar han med sig av tankar om både Axfood och utvecklingen inom dagligvarubranschen.