Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Vi växlar upp satsningarna på gröna transporter – igen

Helena Blom, transportchef Dagab 5 april 2024

I Sverige står transportsektorn för ungefär en tredjedel av de inhemska klimatpåverkande utsläppen. Det gör frågan om att ställa om till mer hållbara transporter oerhört viktig – och bekymmersam. Den verksamhet som jag arbetar inom är med andra ord något av en utsläppsjätte. Men det innebär faktiskt också att den är en av nycklarna till att vi ska klara den gröna omställningen. Det är verkligen något som både utmanar och motiverar mig i mitt arbete som transportchef på Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag.

I Sverige står transportsektorn för ungefär en tredjedel av de inhemska klimatpåverkande utsläppen. Det gör frågan om att ställa om till mer hållbara transporter oerhört viktig – och bekymmersam. Den verksamhet som jag arbetar inom är med andra ord något av en utsläppsjätte. Men det innebär faktiskt också att den är en av nycklarna till att vi ska klara den gröna omställningen. Det är verkligen något som både utmanar och motiverar mig i mitt arbete som transportchef på Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag.

I och med att reduktionsplikten sänktes vid årsskiftet, kommer de klimatpåverkande utsläppen från transporter åter att öka kraftigt. Inom Axfood har vi därför valt att skruva upp tempot för utfasning av fossila drivmedel ytterligare ett snäpp. Under en tvåårsperiod ska både våra egna och inhyrda transporter mellan lager och butiker övergå till att köras på förnyelsebart drivmedel eller el. Det kommer att ge stor effekt på vårt företags totala
utsläpp – samtidigt som jag hoppas att det motiverar fler att följa efter.

Dagab har en stor egen fordonsflotta med cirka 200 tunga lastbilar för distribution mellan lager och butik och 80 lätta lastbilar för e-handelsleveranser. Därutöver är vi en stor upphandlare av externa transporter. Vi har därför både kunskapen och möjligheten att bidra till en bättre miljö genom att påverka allt från funktion-, innovation-, arbetsmiljö- och hållbarhetsfrågor i branschen.

Redan 2015 bestämde vi oss för att investera i olika typer av lastbilar, baserat på användningsområde och vilket drivmedel som lämpar sig bäst inom ramen för respektive körsträcka och uppdrag. Målbilden var att ingen fordonstyp skulle utgöra mer än 50 procent av den totala flottan samtidigt som alla fordon skulle utgå från ett miljömässigt bra drivmedelsperspektiv. Diversifieringen har hjälpt oss att öka vår kunskap. Samtidigt har vi kunnat vara tillräckligt flexibla för att ta tillvara nya möjligheter i en marknad med ständigt förändrade förutsättningar.

Att investera i och bidra till utvecklingen av eldrivna lastbilar är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. 2021 tog vi den första helelektriska tunga lastbilen i drift och året efter utökades flottan med ett 64-ton tungt ellastbilsekipage, det första i sitt slag i Sverige. Elektrifiering av våra transporter är en förutsättning för att vi ska kunna minska koldioxidutsläppen. En omställning måste självklart ske inom alla våra verksamhetsgrenar, men våra transporter är centrala i det arbetet.

Förutom satsningar på elektrifiering inom den tunga trafiken gör vi nu även satsningar på lätta lastbilar. Vi har nyligen köpt in fem Iveco Daily EL lätta lastbilar med en räckvidd runt 20 mil. Bilarna kommer att placeras vid vårt logistikcenter i Bålsta. På e-handelssidan skulle vi vilja göra ännu mer, men möjligheterna att lasta effektivt begränsas av nuvarande körkortsregler. Vi driver därför frågan att tillåta erfarna förare som bara har B-körkort att köra lastbilar upp till 4 250 kilo (idag 3 500 kilo) när de drivs på förnyelsebar energi, el eller gas. Utan ändrade körkortsregler för miljöklassade fordon måste vi ha fler än dubbelt så många lätta lastbilar för att kunna köra samma volymer som vi kan köra med mindre miljövänliga fordon då ett bilbatteri i sig väger 750 kilo. Dagab välkomnar därför möjligheten att under sommaren anmäla sig till Transportsstyrelsens kommande försöksverksamhet där man avser öppna för företag att medverka i ett test för ökad lastvikt för fordon som drivs på förnyelsebar energi.

Genom de erfarenheter vi har från våra tunga ellastbilar vet vi även att chaufförens arbetsmiljö förbättras avsevärt när man kör elfordon, och att det är tyst och lugnt när bilen kör ut varor till våra slutkunder i bostadsområdena, det är nog så viktigt.

Jag tror att det som sker nu är unikt. Trots många utmaningar tror jag att vi kommer att se tillbaka på den här tiden som en vändpunkt. Det var då det hände, åren då spelplanen ritades om och då vi på allvar lämnade det fossila bakom oss för stora satsningar på förnybart och elektrifiering. Att få vara en del av den resan är både stimulerande och spännande!

Helena Blom, transportchef Dagab

Om skribenten:

Helena Blom, transportchef Dagab

Helena leder Dagabs transportverksamhet och är i sin roll ansvarig för hela Axfoodkoncernens transporter till butik och e-handelskund. Helena har under sina år inom koncernen varit drivande i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Hon har en tidigare bakgrund som logistikansvarig på bl.a. Castrol, Statoil och Samsung Electronics.