Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood vinner pris för Sveriges bästa årsredovisning

19 september 2018

Under tisdagen mottog Axfood pris för "Sveriges bästa årsredovisning” för large cap-bolag. Detta bland annat tack vare den integrerade års- och hållbarhetsredovisningen som både skapar intresse och ger fördjupad förståelse av verksamheten.

Från vänster: Åsa Johansson, koncernekonomichef, Cecilia Ketels, Head of Investor Relations och Sofia Hällsten, kommunikationsansvarig HR. Alla från Axfood.

Under tisdagen mottog Axfood pris för "Sveriges bästa årsredovisning” för large cap-bolag. Detta bland annat tack vare den integrerade års- och hållbarhetsredovisningen som både skapar intresse och ger fördjupad förståelse av verksamheten.

Priset för bästa årsredovisning i kategorin large cap-bolag gick i år till Axfood. Bakom "Sveriges bästa årsredovisning" står FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer. 

– Det är fantastiskt kul att få ta emot det här priset. Vi som har jobbat med årsredovisningen är jättestolta och glada. Att göra en års- och hållbarhetsredovisning är ett omfattande arbete som tar otroligt mycket tid och involverar hela organisationen. När det uppmärksammas är det många som ska ta åt sig äran för detta, säger Cecilia Ketels, Head of Investor Relations på Axfood.

Enligt juryn har Axfood en bra och tydlig beskrivning av vision, affärsidé, strategi, mål och lyckas kommunicera hela affärsmodellen tydligt. Motiveringen lyder:

"Företaget har enligt juryn tagit fram en årsredovisning med toppbetyg inom alla områden. Bolaget har tagit fram en berättelse som skapar intresse, ger fördjupad förståelse av verksamheten och som presenterar alla de väsentligaste värdedrivarna på ett bra och pedagogiskt sätt.”

Slogs ihop med hållbarhetsredovisningen

Till skillnad från tidigare år valde Axfood 2017 bland annat att redovisa hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen. Allt finns numera inom samma pärm istället för att de två är uppdelade och vissa strategiska delar är inlyfta.

Arbetet med kommande årsredovisning är redan i full gång.

– När det gäller vår års- och hållbarhetsredovisning vill vi att den ska vara ett matnyttigt uppslagsverk. Årsredovisningen ska ha relevans för att bilda sig en uppfattning om hur koncernen kommer att utvecklas framöver, mer än bara i VD-ordet. Med ett omfångsrikt strategiavsnitt byggs en bra grund för hur Axfood vill utvecklas framöver, säger Cecilia Ketels.

Bakom “Sveriges bästa årsredovisning” står arrangörsgrupperna FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer. Priset har delats ut sedan mitten av 60-talet. Under våren och sommaren identifierar en jury bolags årsredovisningar i en första gallring utifrån kriterier som bland annat vd-ord, hållbarhet och bolagsstyrning samt grafisk utformning. I varje tävlingsklass (small-, mid- och large cap) väljs tre bolag ut som nomineras till priset.

Läs Axfoods års- och hållbarhetsredovisning 2017