Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfoods arbete för levnadslöner

23 maj 2018

Axfood står bakom principen om allas rätt till en lön som det går att leva på. Nu växlar vi upp arbetet med att förbättra villkoren för arbetstagare och småodlare i leverantörskedjorna.

Utbildning (QuizRR Workers Engagement) för förbättra social dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare hos Axfoods producenter i Kina.

Axfood står bakom principen om allas rätt till en lön som det går att leva på. Nu växlar vi upp arbetet med att förbättra villkoren för arbetstagare och småodlare i leverantörskedjorna.

– Vi vill utrota fattigdom i våra leverantörsled med fokus på våra egna varor och råvaror. Eftersom vi har många leverantörskedjor måste vi påbörja arbetet med att prioritera och identifiera var i leverantörskedjan vi har de högsta fattigdomsriskerna, säger Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig för Axfoods varor.

De lagstadgade minimilöner som finns i många länder är inte detsamma som en lön som täcker baskostnader för en familj, det vill säga en levnadslön. I dagsläget fungerar en minimilön snarare som ett tak än ett golv i de flesta produktionsländer. Axfood vill arbeta aktivt med rätten till levnadslön då för låga löner kan leda till barnarbete, extrem övertid, ohälsa och olyckor.

– Det är viktigt att påpeka att vi inte kan sätta exakta lönenivåer för anställda eller småbrukare i leverantörsledet, men vi kan och ska verka för ökad dialog och förhandling om löner. Vi jobbar också med att se över våra inköpsmetoder och vill köpa med färre mellanhänder, säger Kristina Areskog Bjurling.

Mål om fattigdomsbekämpning

Axfoods hållbarhetsprogram har som övergripande mål att till 2030 utrota fattigdom inom Axfoods leverantörsled för egna märkesvaror. Detta stöder FN:s utvecklingsmål nummer ett. Ett steg i arbetet mot målet är levnadslönestrategin, som även är en del i arbetet med uppföljning av Axfoods uppförandekod.

”Anställda har rätt till en skälig ersättning som täcker utgifter för en anständig levnadsstandard för dem själva och deras familjer, samt de sociala förmåner som gäller enligt lag. De anställdas löner skall åtminstone vara i överensstämmelse med nationella bestämmelser vad gäller minimilön eller branschstandarder som har antagits genom kollektiv förhandling, varvid den högsta gäller. Lönen ska alltid täcka levnadsomkostnader och ge något utrymme för sparande.”

Utdrag ur Axfood’s uppförandekod för leverantörer

Oxfam har påbörjat analys

Vi på Axfood köper varor från tusentals leverantörer över hela världen. Varorna säljs sedan i våra matkoncept Willys, Hemköp, Axfood Snabbgross, mat.se och Eurocash.

Nu har vi kommit överens med Oxfam om att genomföra en så kallad hotspot-analys. Den ska visa var i våra varukedjor problemen är störst – och var Axfood kan påverka som mest. Projektet pågår till oktober i år. Då ska cirka tre leverantörskedjor valts ut som vi går vidare med. Efter det kommer vi genomföra intervjuer och bryta ner affären för att se vilka marginaler det finns. Hur kan vi på Axfood justera inköpsmetoder och medvetandegöra frågan?

– Vi vill komma åt fattigdomslöner i våra leverantörsled. Vi vet att det inte en quick-fix. Om arbetarna på våra underleverantörers odlingar plötsligt får dubbelt så hög lön som de på odlingen intill skapar det stora problem. Kanske vill lärarna i skolan sluta för att de får bättre betalt på odlingen, kanske hamnar de som inte arbetar för våra leverantörer ännu djupare ner i fattigdom när andra tjänar mer. Det är en mycket komplex fråga, säger Kristina Areskog Bjurling.

Samverkan genom Global deal

Axfood är en relativt liten spelare i globala inköpssammanhang. För att lyckas med arbetet krävs samverkan med andra, både inom branschen och med fack och frivilligorganisationer. För att underlätta samverkan har Axfood gått med i Global Deal, ett internationellt samarbete som uppmuntrar arbetsmarknadens parter och länders regeringar till förbättrad dialog kring rimligare arbetsvillkor. Sedan tidigare arbetar Axfood med e-learning för underleverantörers anställda om rättigheter. Nu har Axfood även börjat utbilda anställda hos leverantörer i fördelarna med att ha en genuin dialog med ledningen och aktiva arbetstagarrepresentanter.

– Genom Global deal kan vi hitta företag att gå samman med för att trycka på för lagstiftning för högre minimilöner till exempel. Vi vill även samverka om levnadslönefrågan med företag inom Axel Johnson-koncernen, United Nordic, den svenska dagligvarubranschen och inom Amfori Business Social Compliance Initiative, BSCI.

Flera projekt på gång

Framöver är tanken att driva minst tre projekt för förbättrade villkor och högre ersättningar till arbetstagare och/eller småbönder i riskländer. Ett av projekten är redan igång i Punjab, Pakistan.

– Vårt Sida-stödda Oxfam-projekt i Pakistan gällande Garants basmatiris visar att det kan bli en bättre affär både för vår risexportör och för bönderna när mellanled kan slopas och exportören kan köpa riset direkt från bönderna. Vi hoppas kunna identifiera fler sådana vinster där de längst ner i kedjan får mer skäligt betalt och vi ändå kan behålla samma pris mot konsument.

Fairtrade har en särställning som fattigdomsbekämpande

Ett annat sätt att jobba mot levnadslöner är genom sociala certifieringar som Fairtrade, Rainforest alliance och UTZ. Vår höga andel av egna varor underlättar det arbetet. Den certifiering som driver mest mot levnadslöner är Fairtrade. Därför vill vi jobba ännu mer med denna certifiering. Som första svenska aktör arbetade Axfood med Fairtrades råvaruprogram för att köpa in kakao till Garants chokladserie. På så sätt kan vi stötta kakaobönder i Dominikanska Republiken och bidra till utvecklingen av byarna runt odlingarna.

Axfoods arbete med levnadslön (pdf)

Kategorier: Hållbarhet Axfoodfamiljen