Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Data och analys en viktig hörnsten i Axfood och Scanias samarbete för hållbara transporter

31 mars 2023

Insamling av data och analys är en viktig del i Axfood och Scanias samarbete för att hitta lösningar för elektrifiering av tyngre transporter. Utifrån data från Axfoods logistikbolag Dagab kan vi tillsammans med Scania ta fram en hållbar plan för hur rutterna kan elektrifieras och vilken laddinfrastruktur som behövs.

Ellastbil åker på en väg under blå himmel.

Insamling av data och analys är en viktig del i Axfood och Scanias samarbete för att hitta lösningar för elektrifiering av tyngre transporter. Utifrån data från Axfoods logistikbolag Dagab kan vi tillsammans med Scania ta fram en hållbar plan för hur rutterna kan elektrifieras och vilken laddinfrastruktur som behövs.

Axfood och Scania inledde år 2020 ett partnerskap för att tillsammans hitta lösningar för att elektrifiera tyngre transporter och driva på den gröna omställningen.  

Axfood och Scania i samarbete för hållbara transporter 

Scania bidrar med rådgivning och tjänster inom områden som fordonsplanering och analys av lämpliga transportrutter för elektrifiering och ska även medverka i bedömningen av en effektiv laddinfrastruktur. Dagab bidrar i sin tur med viktig data som gör denna utveckling möjlig.

Undersöker driften av elektrifierade fordon

Som ett första steg i samarbetet har Scania levererat två helelektriska lastbilar och två plug-in-hybrider som Dagab använder för att distribuera mat i Stockholm, Göteborg och Malmö.  

krister_kjellstrom_ellastbil.jpg

Krister Kjellström, fordonsansvarig på Dagab, berättar om det arbete som nu sker:

– Scania hjälper oss att sammanställa data och göra analys för att ta fram en plan för när våra rutter kan elektrifieras över tid och vilken laddinfrastruktur som behövs för detta, säger han och fortsätter:

– Scania samlar in data från deras Fleet Management Portal. Men för att inkludera bilar från olika fordonstillverkare hämtar Scania även data från Dagabs Transport Managing System.

Digitalisering och data – nyckeln för att driva på övergången till elektrifierade fordon

Arbetet med datainsamling och analys sker med stöd av Axel Johnson men drivs i grunden inom Dagab och Martin & Serveras transportverksamhet i samarbete med Scania.

I ett pressmeddelande beskriver Scania vilken betydelse data och digitalisering har för elektrifieringen av tyngre transporter och samarbetet med Axel Johnson, Dagab och Martin & Servera. Här uttalar sig Axel Johnsons VD Mia Brunell Livfors också om det betydelsefulla samarbetet.

Scanias digitala verktyg accelererar övergången till eldrivna transporter för Axel Johnson