Gå direkt till innehåll

Arkiv årsstämmor

Arkiv årsstämmor

Här hittar du information om tidigare årsstämmor i Axfood.

2021

Axfood årsstämma hölls den 24 mars 2021 i Stockholm. Läs mer här.

2020

Axfood årsstämma hölls den 18 mars 2020 i Stockholm. Läs mer här.

2019

Axfood årsstämma hölls den 21 mars 2019 i Stockholm.

Protokoll vid årsstämman 2019 inkl bilaga 2-5
Vd-anförande årsstämma 2019 (Youtube)
Kallelse till årsstämma 2019 i Axfood AB
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2019
Styrelsens yttrande inför årsstämman 2019
Utlåtande Axfood Köpmannaincentive
Revisorsyttrande om ersättningar
Valberedningens förslag och motivering inför Axfoods årsstämma 2019
Information om föreslagna ledamöter
Fullmaktsformulär

2018

Axfoods årsstämma hölls den 14 mars 2018 i Stockholm.

Årsstämmoprotokoll inklusive bilagor
Beslut vid Axfoods årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma 2018 i Axfood Aktiebolag
Valberedningens förslag och motivering
Information om föreslagna ledamöter
Styrelsens förslag till LTIP 2018 
Styrelsens redovisning enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning
Revisorsyttrande om riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare
Utlåtande köpmannaincitament
Förslag från aktieägare om ändring av bolagsordningen
Styrelsens yttrande avseende vinstutdelningen återköp av egna aktier
Fullmaktsformulär

2017

Axfood AB:s årsstämma hölls den 15 mars 2017 i Stockholm.

Årsstämmoprotokoll inklusive bilagor 2-9
Beslut fattat vid Axfoods årsstämma 2017
VDs anförande årsstämma 2017
Kallelse
Valberedningens förslag
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till LTIP
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2017 enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Revisorns yttrande
Utlåtande Axfood Köpmannaincitament 20170124
Styrelsens yttrande 18 kap 4 § och 19 kap 22 § ABL
Fullmaktsformulär

2016

Axfood AB:s årsstämma hölls den 16 mars 2016 i Stockholm.

Årsstämmoprotokoll inklusive bilagor 2-7
Presentation
Valberedningens förslag till styrelsen i Axfood AB (pressmeddelande)
Kallelse
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningen Axfood förslag
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2016 enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Revisorns yttrande
Utlåtande från Deloitte AB
Fullmaktsformulär

2015

Axfood AB:s årsstämma hölls den 18 mars 2015 i Stockholm.

Protokoll från Årsstämma 2015
Presentation Årsstämman 2015
Pressmeddelande
Kallelse
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningen Axfood förslag
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2015 enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Revisorns yttrande
Utlåtande från Deloitte AB
Fullmaktsformulär
Förslag till bolagsordning 2015

2014

Axfood AB:s årsstämma hölls den 12 mars 2014 i Stockholm.

Protokoll från Årsstämma 2014
Presentation
Pressmeddelande
Kallelse
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningen Axfood förslag
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2014 enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Revisorns yttrande
Utlåtande från Deloitte AB
Fullmaktsformulär

2013

Axfood AB:s årsstämma hölls den 13 mars 2013.

Protokoll från Årsstämma 2013
Presentation
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningens förslag
Kallelse till Årsstämma 2013
Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare inom Axfood
Revisorns yttrande
Utlåtande från Deloitte AB
Fullmaktsformulär

2012

Axfood AB:s årsstämma hölls den 14 mars 2012.

Protokoll från Årsstämma 2012
Presentation
Kallelse till Årsstämma 2012
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Utlåtande från Deloitte AB
Revisorns yttrande
Förslag till bolagsordning 2012
Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare inom Axfood

2011

Axfood AB:s årsstämma hölls den 16 mars 2011 i Stockholm.

Protokoll
Beslut fattade vid Axfood AB:s årsstämma
Presentation
Kallelse till Årsstämma 2011
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Riktlinjer ersättning till ledande befattningshavare
Revisors yttrande
Ändring av bolagsordningen
Bolagsordning
Styrelsens förslag till beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag
Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare inom Axfood
Utlåtande från Deloitte AB

2010

Axfood AB:s årsstämma hölls den 10 mars 2010 i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2010
Protokoll
Beslut fattade vid Axfood AB:s årsstämma
Kallelse
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Axfood Aktiebolag (publ)
Revisors yttrande

2009

Årsstämma i Axfood AB hölls den 10 mars 2009 i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2009
Protokoll
Kallelse
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisors yttrande
Valberedningens redogörelse

2008

Årsstämma i Axfood AB hölls onsdagen den 5 mars 2008 i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2008
Protokoll
Kallelse
Revisors yttrande

2007

Årsstämma 2007 hölls torsdag 8 mars i Stockholm.

Kallelse
Beslut fattade vid Axfood AB:s bolagsstämma
Protokoll

2006

Årsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls torsdagen den 9 mars 2006 i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2006
Pressmeddelande: Beslut fattade vid Axfoods årsstämma 2006 (pdf)
Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Axfood AB (pdf)
Kallelse (pdf)

2005

Ordinarie bolagsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls torsdagen den 10 mars 2005 i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2005
Protokoll från ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Axfood AB (pdf)
Pressmeddelande: Beslut fattade vid Axfoods bolagsstämma 2005 (pdf)
Kallelse (pdf)

2004

Ordinarie bolagsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls torsdagen den 4 mars i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2004
Beslut fattade vid Axfoods bolagsstämma 2004
Kallelse till bolagsstämma

2003

Ordinarie bolagsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls onsdagen den 23 april i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2003
Beslut fattade vid Axfoods bolagsstämma 2003
Kallelse till bolagsstämma

2002

Ordinarie bolagsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls torsdagen den 25 april i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2002
Beslut fattade vid Axfoods bolagsstämma 2002
Kallelse till bolagsstämma

2001

Ordinarie bolagsstämma för aktieägarna i Axfood AB hölls torsdagen den 3 maj i Stockholm.

Presentation vid Axfood Årsstämma 2001
Beslut fattade vid Axfoods bolagsstämma 2001
Kallelse till bolagsstämma