Gå direkt till innehåll

Årsstämma 2020

Axfoods årsstämma 2020

Årsstämma 2020

Axfoods årsstämma 2020 hölls den 18 mars 2020 på Oscarsteatern i Stockholm.

Kallelse till årsstämma 2020 i Axfood Aktiebolag

Årsstämman beslutade bland annat följande:

  • utdelning till aktieägarna om 7,25 kr per aktie
  • omval av samtliga styrelseledamöter samt Christian Luiga som ny styrelseledamot
  • införandet av ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram.

Läs pressmeddelandet om Axfoods årsstämma 2020 här.

Se och lyssna på Vd och koncernchef Klas Balkows anförande till aktieägarna vid årsstämman 2020.

Ta del av protokollet från årsstämman i skrift här, med samtliga bilagor utom röstlängden.

Övriga handlingar

Styrelsens redovisning inför årsstämman 2020
Styrelsens yttrande inför årsstämman 2020
Revisorsyttrande om ersättningar
Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2020
Information om föreslagna ledamöter till styrelsen i Axfood Aktiebolag inför årsstämman 2020
Utlåtande Axfood Köpmannaincentive Hemköp
Utlåtande Axfood Köpmannaincentive Tempo
Bolagsordning 2020 (förslag)
Fullmaktsformulär